1 listopada cmentarz żydowski będzie otwarty dla zwiedzających

cmentarz ydwoski w kielcachmale

Brama znajdującej się pod wyłączną opieką Stowarzyszenia nekropolii otwarta będzie pomiędzy godzinami 10 a 15. Każdy będzie mógł tam zapalić lampkę i pomodlić się, pomimo że w tradycji żydowskiej nie ma takiego święta.

 

O czystość i porządek na cmentarzu przed zbliżającym się 1 listopada zadbali uczniowe z Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Zgody oraz VI LIceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

 

Kielecki cmentarz żydowski został założony w  1868 roku.  Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii Niemcy dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej. Tu również grzebano Żydów, zamordowanych i zmarłych w kieleckim getcie.

 

23 maja 1943 roku na cmentarzu Niemcy zamordowali 45 dzieci w wieku od 15 miesięcy do 15 lat. W 1946 roku pochowano ofiary pogromu kieleckiego. Cmentarz zamknięto dla celów grzebalnych w 1965 roku. W 2010 roku z inicjatywy Bogdana Białka prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Yaacova Kotlickiego prezesa Kielcer Society w Izraelu zbudowano nowy pomnik nagrobny ofiar pogromu z wypisanymi nazwiskami osób zamordowanych 4 lipca 1946 roku.

 

Latem bieżącego roku Kielce odwiedziła grupa polskich i izraelskich studentów z przedstawicielem Muzeum Historii Żydów Polskich Krzysztofem Bielawskim. Wspólnie fotografowali macewy, a znajdujące się na nich inskrypcje przetłumaczyła Renata Uszyńska. Pełny opis wraz z tłumaczeniem znajduje się na stronie Wirtualny Sztetl www.sztetl.org.pl

 

Przejdź do artykułu „Opis macew z kieleckiego cmentarza żydowskiego”

 

Na stronie www.kirkuty.xip.pl znajduje się Krzysztofa Bielawskiego, który objaśnia min. znaczenie symboli umieszczanych na nagrobkach żydowskich oraz zwyczaje związane z chowaniem zmarłych.