1 listopada cmentarz żydowski będzie otwarty dla zwiedzających

cmentarz ydwoski w kielcachmale

Brama znajdującej się pod wyłączną opieką Stowarzyszenia nekropolii otwarta będzie pomiędzy godzinami 10 a 16. Każdy będzie mógł tam zapalić lampkę i pomodlić się, pomimo że w tradycji żydowskiej nie ma takiego święta.

 

Kielecki cmentarz żydowski został założony w  1868 roku.  Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii naziści dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej. Tu również grzebano Żydów, zamordowanych i zmarłych w kieleckim getcie.

 

23 maja 1943 roku na cmentarzu Niemcy zamordowali 45 dzieci w wieku od 15 miesięcy do 15 lat. W 1946 roku pochowano ofiary pogromu kieleckiego. Cmentarz zamknięto dla celów grzebalnych w 1965 roku. W 2010 roku z inicjatywy Bogdana Białka prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Yaacova Kotlickiego prezesa Kielcer Society w Izraelu zbudowano nowy pomnik nagrobny ofiar pogromu z wypisanymi nazwiskami osób zamordowanych 4 lipca 1946 roku.

 

Czytaj również: Odsłonięcie odnowionego grobowca ofiar pogromu