11 listopada w Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w Kielcach łączy się również ze smutnym wspomnieniem: 11 listopada 1918 roku w Kielcach miał miejsce pierwszy pogrom, w którym zginęło 4 Żydów, a ok. 100 zostało rannych. By upamiętnić tę dwuznaczną rocznicę, zorganizowaliśmy w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu spotkanie, które składało się z dwóch części.

Najpierw nasi goście mogli uczestniczyć w niezwykłym koncercie  zatytułowanym „Przestrzeń” w wykonaniu Grzegorza Rogali – absolwenta Jazz Instytut Berlin i stypendysty Berklee College of Music – puzonisty, aranżera, improwizatora, kompozytora i poszukiwacaz nowych dróg w muzyce. W czasie koncertu, poza standardami jazzowymi, artysta zagrał tradycyjne melodie z Polski i świata, jazzowe interpretacje muzyki dawnej oraz własne kompozycje.

Druga część to wykład „Żydzi a Niepodległa” dr hab. Jolanty Marii Żyndul – polskiej historyczka, specjalizującej się w badaniach nad nowoczesnymi dziejami Żydów polskich i stosunkami polsko-żydowskimi w XIX i XX wieku, kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wykładzie poruszyła temat stosunków polsko-żydowskich w czasie zaborów, stosunku Żydów z różnych zaborów do idei powstania państwa polskiego, zaangażowania Żydów w wojnę 1918 roku i budowania Polski po odzyskaniu niepodległości.