25. lat kieleckiego dodatku „Gazety Wyborczej”

gazeta male

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego zaprasza na spotkanie z redaktorem Sewerynem Blumsztajnem w 25. rocznicę  ukazania się w Kielcach „Gazety Lokalnej” – pierwszego lokalnego dodatku do „Gazety Wyborczej”.

 

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia (piątek, poczatek o godzinie 17.00) w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7.

 

Seweryn Blumsztajn – dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Od 1989 r.związany z „Gazetą Wyborczą”. Kierował dodatkiem krakowskim, a w roku 2006 został redaktorem naczelnym warszawskiego dodatku lokalnego „Gazety Stołecznej”.

 

„Gazeta Lokalna” – pierwszy dodatek regionalny do „Gazety Wyborczej” ukazał 23 stycznia 1990 roku. Tworzyli go wówczas: Bogdan Białek, Andrzej Załucki, Justyna Żukowska i Janusz Kania. Na początku ukazywał się raz w tygodniu i miał cztery strony. Obejmował swym zasięgiem trzy województwa: kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie.

 

W pierwszym numerze obok lokalnych informacji znalazł się tekst analizujący ceny artykułów spożywczych w Kielcach, Radomiu i Tarnobrzegu. W komentarzu redakcyjnym Janusz Kania pisał: Ostatnio żąda się ustąpienia wielu wojewodów z zajmowanych stanowisk z powodu nieudolności kierowanego przez nich aparatu administracyjnego. Kieleccy handlowcy i producenci powinni odejść za rozkładanie rynku.

 

Ciekawostką jest fakt, że w rubryce „Kalendarzyk” obok cennych informacji o programie telewizyjnym i radiowym,  repertuarze kin i teatrów, dyżurów szpitali znalazła się informacja o godzinach spowiedzi św. w kieleckiej katedrze.