3 marca, godz. 16.00 Wojciech Tochman: „O uciekaniu”

Spotkanie o nie-miłosiernym patrzeniu na uchodźców, wyimaginowanym strachu przed migrantami, a także o miejscach, których wolimy nie znać oraz życiu pomiędzy Europą a Azją.