75. rocznica zagłady kieleckiego getta.

W tym roku mija 75. rocznica zagłady kieleckiego getta. Stowarzyszenie przygotowuje kilka wydarzeń upamiętniających ofiary hitlerowskiego bestialstwa.

Obchody 75. rocznicy zagłady kieleckiego getta rozpoczniemy 25 sierpnia mszą w intencji ofiar, odprawioną w kościele O.O. Kapucynów o godz. 18.30. Dzisiejsza parafia św. Franciszka obejmuje teren, na którym zlokalizowane było getto.

O godzinie 20.00 zapalimy znicze pod pomnikiem „Menora”.

Następnie zapraszamy do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty 7 na niezwykły spektakl oparty na wspomnieniach z kieleckiego getta przeplatanych fragmentami z Księgi Lamentacji. Przedstawienie przygotowała młodzież z grupy teatralnej działającej przy Teatrze Żeromskiego.

26 sierpnia organizujemy pielgrzymkę dla mieszkańców naszego miasta do Treblinki, by tam, w miejscu zagłady, oddać hołd zamordowanym. Całodniowy wyjazd stanowi również okazję do tego, by podzielić się wspomnieniami, dowiedzieć się więcej oraz dać świadectwo swojej pamięci. Chcemy tego dnia odwiedzić również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Plan wyjazdu:

7.00 – wyjazd z Kielc (ul. IX Wieków, spod pomnika „Menora”)
10.00 – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
12.30 – wyjazd do Treblinki
14.30-17.00 – pobyt w Treblince, oddanie hołdu zamordowanym, modlitwa psalmami, zapalenie zniczy, czas na zwiedzanie Muzeum Walki i Męczeństwa
ok. 21.00 – przyjazd do Kielc

Getto zostało utworzone w najuboższej dzielnicy Kielc 31 marca 1941 roku i zostało odgrodzone płotem z desek i drutu kolczastego. Do 500 budynków, w większości nie mających wody i kanalizacji, przesiedlono około 27 tysięcy Żydów, z czego większość stanowili Żydowscy mieszkańcy Kielc. Nie jesteśmy w stanie pojąć ogromu bólu i cierpienia, jakie towarzyszyło ludziom mieszkającym przez ponad rok na terenie kieleckiego getta. Latem 1942 roku zarządzono jego „likwidację”. W dniach 20-24 sierpnia Niemcy wywieźli z Kielc do Treblinki i zamordowali tam blisko 21 tys. osób. Ponad 1500 osób zginęło w tym czasie na ulicach naszego miasta, rozstrzelano dzieci z sierocińca żydowskiego oraz kobiety ciężarne, mordowano starców i chorych. Chcemy uczcić pamięć wszystkich ofiar tej tragedii.

Zachęcamy, by w tym szczególnym czasie wyrazić pamięć o zamordowanych, przynosząc znicze czy zatrzymując się na chwilę w miejscach pamięci.