Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do wspólnej modlitwy w 73. rocznicę mordu dokonanego przez Niemców na 45. dzieciach żydowskich. W niedzielę, 22 maja o godz. 13.00 spotkamy się przy grobie zamordowanych dzieci na kieleckim cmentarzu żydowskim (al. Na stadion).   

Ponad 22 tysięcy Żydów z kieleckiego getta zostało zamordowanych w sierpniu 1942 roku w obozie śmierci w Treblince. Pozostawionych przy życiu około dwóch tysięcy Żydów zamknięto w czterech obozach pracy. 23 maja 1943 roku Niemcy zastrzelili 45. dzieci żydowskich, uznając je za niezdolne do pracy. Najmłodsze miało 15 miesięcy, najstarsze 13 lat. Jednym z ocalałych jest pan Stefan Zabłocki, który tak pamięta ten dzień: -

W piątek, 20 maja o godz. 18.00, zapraszamy do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7) na projekcję filmu pt. Być Żydem w Polsce. Po pokazie odbędzie się spotkanie z bohaterem filmu Marianem Marzyńskim i reżyserem Jackiem Pałasińskim. Spotkanie poprowadzi Jarosław Skulski.

Być Żydem w Polsce to interesujący filmowy wywiad z Marianem Marzyńskim, twórcą pierwszego polskiego „show”, jakim był telewizyjny „Turniej Miast” nadawany w latach 60. Marian Marzyński podczas II wojny światowej, jako Polak o żydowskich korzeniach, trafił do warszawskiego getta, z którego został wyprowadzony na aryjską stronę i ocalony przez ludzi dobrej woli. W roku 1969 został zmuszony do wyjazdu z Polski z powodu antysemickiej nagonki. Zamieszkał w USA, gdzie również pracował w telewizji i robił filmy dokumentalne (ich poruszające fragmenty obrazują część jego zwierzeń), zdobywając m.in. dwie nagrody Emmy. Film jest osobistą i pouczającą lekcją o Polsce wojennej i powojennej, inspirującą do zapoznania się z filmami, które zrobił sam Marzyński, kilkakrotnie wracając do Polski, w ramach prób zmierzenia się z przeszłością.

W czwartek,  19 maja o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach (ul. Planty 7) odbędzie się spotkanie z Wacławem Radziwinowiczem, autorem bestsellerowej książki "Creme de la Kreml".

Gdy czytałem te teksty przed samą redakcją, już nie w Rosji, a w Polsce, gdy mnie już z Rosji wyrzucili, to z przerażeniem dostrzegłem, ze to jest również książka o współczesnej Polsce, o tym, jak po politycznych przemianach się zmienia i idzie tą samą drogą, którą przez ostatnie lata idzie Rosja - mówi Wacław Radziwinowicz.

poniedziałek, 16 maj 2016 11:57

Dwa bliźniacze drzewa

W niedzielę, 13 maja,  zakończyły się trzydniowe spotkanie medytacyjne chrześcijan i Żydów, które odbyło się w klasztorze Pallotynów na Karczówce w Kielcach. Wprowadzenia do spotkań ze strony żydowskiej dokonał rabin Rami Shapiro - jeden z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu.

Porównał on judaizm i chrześcijaństwo do dwóch bliźniaczych drzew, które połączone są wspólnymi korzeniami.- Zarówno chrześcijanie, jak i ja jako Żyd, każdy z nas przez swoje korzenie dotrzemy do gruntu, który wspólnie dzielimy. I wtedy odkryjemy to, co nas łączy: wspólne serce tych religii – powiedział rabin.

piątek, 13 maj 2016 21:24

Spotkania chrześcijan i Żydów

Dziś rozpoczęły się w klasztorze Palotynów na Karczówce w Kielcach trzydniowe spotkania medytacyjne chrześcijan i Żydów. To drugie spotkanie w intencji pokoju organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Pierwsze z udziałem chrześcijan i buddystów odbyło się w marcu br.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach ul. Planty 7 na dwa wyjątkowe spotkania ze znakomitymi twórcami. 

W czwartek, 19 maja o godz. 18.00 z kielecką publicznością spotka się Wacław Radziwinowicz. Autor bestsellerowej książki „Crème de la Kreml” jest jednym z najlepszych znawców rosyjskiej duszy i polityki. Wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej” w Moskwie, wydalony z Rosji w grudniu 2015 r., opisuje współczesnych Rosjan z talentem i wnikliwością godną Gogola, Tołstoja i Sołżenicyna. Najnowsza książka Radziwinowicza Crème de la Kreml to niezwykła lektura o koszmarnym świecie kłamstwa i bezprawia w Rosji. Spotkanie poprowadzi Bogdan Białek.

Następnego dnia, w piątek 20 maja o godz. 18.00 zapraszamy na projekcję filmu pt. „Być Żydem w Polsce”. Po pokazie odbędzie się spotkanie z bohaterem filmu Marianem Marzyńskimi i reżyserem Jackiem Pałasińskim. Spotkanie poprowadzi Jarosław Skulski.

10 maja 2016 roku, w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Laureatką Nagrody została w tym roku pani Danuta Gajek, nauczycielka języka polskiego z Chmielnika. 

Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego nauczycielom w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie, stan i wszelkie inne różnice, które są pomiędzy ludźmi. Kapituła Nagrody w składzie Yaacov Kotlicki, prof. Stanisław Żak, pastor Janusz Daszuta, Andrzej Białek doceniła pracę z uczniami Laureatki na rzecz kształtowania postawy otwartości i tolerancji.


środa, 11 maj 2016 07:20

Droga do pojednania

9 maja 2016 roku w Kielcach odbyła się Konferencja „Pamięć – Dialog – Pojednanie. Duchowe wymiary przebaczenia”. Spotkanie to było wprowadzeniem do lipcowych obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego.

Wśród prelegentów i gości byli wybitni znawcy i praktycy dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego, od wielu lat zaangażowani w inicjatywy, których przesłaniem jest potrzeba spotkania, poznania i budowania tego, co łączy.

Poszczególne sesje konferencji poświęcone były duchowym wymiarom przebaczenia i miłosierdzia, politycznemu i społecznemu aspektowi skruchy i konfrontowania się z bolesną prawdą, a także osobistemu doświadczeniu pojednania.

Uczestnicy zwracali uwagę na to, że nie ma pojednania bez przebaczenia, które nie jest ani łatwe, ani szybkie – to proces, działanie, determinacja i otwartość na poznanie Innego. Warunkiem sine qua non wybaczenia jest usłyszenie i wysłuchanie Innego – tylko w ten sposób można pokonać mury w sercach ludzi. Droga do przebaczenia i pojednania prowadzi wyłącznie przez dialog, który bazuje na pamięci, lecz wyzwala od rozpamiętywania minionych krzywd.

Strona 14 z 20