Instytut Kultury Spotkania i Dialogu zaprasza w nadchodzącym tygodniu na dwa spotkania.  We wtorek, 4 kwietnia, o 18.00, kolejne spotkanie z cyklu „Zrozumieć Franciszka”. Tym razem gościem Instytutu będzie ks. bp. Krzysztof Zadarko, delegat Episkopatu Polski ds. Imigracji. Temat spotkania: „Dlaczego Franciszek umiłował uchodźców”. W czwartek, 6 kwietnia, również o 18.00 odbędzie się natomiast spotkanie z Martą Titaniec, Kierownik Działu Projektów Zagranicznych Caritas Polska, która zda relację ze swojej wizyty w Aleppo.

Ks. bp dr Krzysztof Zadarko jest biskupem pomocniczym Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej, z ramienia Episkopatu Polski odpowiada natomiast za zaangażowanie polskiego Kościoła w pomoc uchodźcom. Jest zaangażowany w ideę organizowanie w Polsce przez Caritas korytarzy humanitarnych dla uchodźców z Syrii, Jordanii i Libanu.

Bp Zadarko opowie o tym, dlaczego kwestia losów ludzi, którzy musieli opuścić własne domy, by uciekać przed wojną i nędzą materialną, jest tak ważna dla obecnego papieża, oraz o tym, jaki  oddźwięk nawoływanie Franciszka znajduje w polskim Kościele. Jest to drugie spotkanie w cyklu „Zrozumieć Franciszka”. W marcu wykład wygłosił ks. prof. Alfred Wierzbicki, w kolejnych miesiącach gośćmi Instytutu będą redaktor Zbigniew Nosowski i ks. Andrzej Luter.

Czwartkowe spotkanie z Martą Titaniec zatytułowane zostało „Raport z miasta Aleppo”. Kierownik Działu Projektów Zagranicznych Caritas Polska była w tym roku w Aleppo na zaproszenie miejscowego biskupa i jako świadek cierpienia Syryjczyków opisze, jak wygląda największe miasto Syrii, w którym od 20 lipca 2012 do 15 grudnia 2016 toczyły się intensywne walki między syryjską armią narodowąi rebeliantami. Marta Titaniec opowie, jakie są obecne potrzeby mieszkańców zniszczonego miasta i jak można zaangażować się w pomoc.

30 marca w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu prof. Tadeusz Gadacz – filozof, historyk idei, uczeń ks. Józefa Tischnera, wygłosił wykład zatytułowany „Katalog narodowych wad Polaków według księdza Tischnera”. Wydarzenie to zakończyło II Kieleckie Dni Tischnerowskie.

W swoim wykładzie prof. Gadacz przedstawił 12 głównych wad, których analizy podjął się filozof z Łopusznej. Główna część prelekcji dotyczyła pierwszej z nich – melancholii, o której ksiądz Tischner  pisał w tekście „Chochoł sarmackiej melancholii”. Autor analizował tam nie tylko współczesne sobie społeczeństwo, ale także wytwory kultury wcześniejszych pokoleń, miedzy innymi malarstwo Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego. Jak zauważył profesor Gadacz, melancholia opisywana przez Tischnera sprzeciwia się jednemu z elementów, na które inny współczesny filozof, Poul Riceur, wskazuje jako na wyróżnik państw należących do cywilizcji uniwersalnej – polityce racjonalnej, w której władza służy zaradzeniu jakiemuś wspólnemu problemowi, a nie realizowaniu innych celów. Wedle prof. Gadacza w społeczeństwie skażonym melancholią chęć zdobycia władzy może być podszyta urazem  i potrzebą poradzenia sobie z nim. Pozostałe omawiane przez profesora wady to myślenie w kategorii etniczności, rewolucja bez reformacji , niezdolność przyznania się do winy, podejrzliwość, odwet, resentymentalna zawiść,  instynkt antypaństwowy, przedkładanie sprytu nad prawdy oczywiste, brak uspołecznienia, niecierpliwość  w rzeczach narodowych i brak solidarności.

Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja. Prof. Stanisław Żak zastanawiał się, czy z mówienia o melancholii jako o wadzie narodowej wynika, że jesteśmy chorym narodem. Pytano również prof. Gadacza, czy, skoro przedstawił chorobę, umie też powiedzieć o lekarstwie. Profesor wskazał na młodzież jako na pokolenie, które może mieć już inną mentalność niż ludzie w wieku średnim i starsi. Jeden z młodszych uczestników spotkania zauważył, że wśród swoich rówieśników zauważa wiele postaw odmiennych od charakterystyki Polaków przedstawionej przez prelegenta. Tadeusz Gadacz podkreślił rolę nauczycieli w kształtowaniu mentalności młodych pokoleń.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

29 marca Instytut Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego w Kielcach odwiedziła ponad pięćdziesięcioosobowa grupa młodych, amerykańskich Żydów. Podczas podróży po Polsce, zorganizowanej przez Yeshivat Har Etzion, instytucję zajmującą się edukacją religijną i narodową młodzieży żydowskiej, młodzież poznaje miejsca związane z historią swojego narodu.

W Instytucie młodzi ludzie spędzili cały środowy poranek. Przywitani przez prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Bogdana Białka, obejrzeli film „Przy Planty 7/9”, który w wersji angielskojęzycznej nosi tytuł „Bogdan’s journey”. Film zrobił na naszych gościach wielkie wrażenie. Po projekcji Bogdan Białek zapytał uczniów, o czym ich zdaniem jest ten film. Jak zauważył, obraz ten jest szczególnie ważny z tego powodu, że unika mówienia o pogromie kieleckim jedynie z jednego punktu widzenia.  -Być może dla Was obejrzenie tego filmu i odwiedziny w tym miejscu również będą początkiem jakiejś podróży – mówił prezes Stowarzyszenia. Uczniowie zadawali wiele pytań, ciekawiło ich między innymi to, co o pogromie myślą ich rówieśnicy, współcześni kielczanie, a także, czy mówi się o nim na historii.

Po projekcji i rozmowie uczniowie zwiedzili wystawę stałą „Wspomnijcie na minione dni”, odwiedzili również Pokój Błogosławieństw. Następnie pojechali na cmentarz żydowski na kieleckim Pakoszu, gdzie modlili się przy grobie ofiar pogromu kieleckiego oraz przy mogile dzieci zamordowanych podczas likwidacji przez Niemców obozu pracy dla kieleckich Żydów. 

W dniach 27- 28 marca gośćmi Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego w Kielcach byli pracownicy naukowi i studenci z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zrzeszeni w Zespole Badań Pamięci o Zagładzie.
 
W poniedziałek, 27 marca, nasi goście obejrzeli film „Przy Planty 7/9” oraz spotkali się z Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Bogdan Białek oprowadził studentów i pracowników naukowych po stałej wystawie „Wspomnijcie na minione dni”, poświęconej ofiarom pogromu kieleckiego, a następnie rozmawiał z nimi o kieleckiej drodze do przywracania pamięci o tragicznych wydarzeniach z 4 lipca 1946 r.
 
We wtorek, 28 marca, nasi goście odbyli spacer po miejscach w centrum Kielc, które są zwiane z historią tutejszej społeczności żydowskiej. Przewodnikiem grupy był dr Marek Maciągowski, historyk, dyrektor naukowy Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Następnie grupa udała się na cmentarz żydowski na kieleckim Pakoszu.
 
Międzyzakładowy  Zespół Badań Pamięci o Zagładzie na Uniwersytecie Warszawskim, kierowany przez dr Justynę Kowalską-Leder, zajmuje się badaniami poświęconymi obecności Żydów w kulturze polskiej. Ze względu na zainteresowania badawcze członków zespołu jego prace koncentrują się na losach Żydów polskich w XX wieku, szczególnie na międzywojennej debacie o "kwestii żydowskiej", stosunkach polsko-żydowskich podczas II wojny światowej oraz formach reprezentacji Holokaustu.

W poniedziałek, 27 marca 2017 roku w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu  odbył się kolejny punkt II Kieleckich Dni Tischnerowskich - koncert rabina Symchy Kellera. Publiczność licznie zgromadzona w niewielkiej sali Instytutu żywo reagowała na śpiew psalmów i pieśni chasydzkich, przeplatanych barwnymi opowieściami i anegdotami. Koncert trwał półtorej godziny.

 - To nie jest tylko i wyłącznie muzyka, to jest także modlitwa. Koncert jest przeplatany opowieściami, co nawiązuje do konceptu ks. prof. Tischnera, "Filozofia po góralsku". Dziś posłuchamy "Filozofii po żydowsku". Górale i Żydzi to kultury, który mają największy folklorystyczny wpływ w Polsce. - powiedział Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, rozpoczynając wtorkowy wieczór.

 Symcha Keller jest przewodniczącym Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz byłym przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. W 2017 roku ukazał się jego dwupłytowy album zatytułowany "Bramy". Pierwsza płyta poświęcona jest Izaakowi Froimowskiemu, kantorowi łódzkiej synagogi, u którego Symcha Keller uczył się prowadzenia modlitw. Druga to chasydzkie utwory, ale w nowoczesnej aranżacji. Utwory z obu płyt można było usłyszeć podczas koncertu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:


„Tam, gdzie gra Trela, tam jest teatr narodowy” – te słowa Zofii Rysiówny przypomniał rozpoczynając wczorajszy wieczór Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia Jana Karskiego. Wczoraj teatr narodowy był w Instytucie Kultury Dialogu i Spotkania przy ulicy Planty 7 w Kielcach.

Przy pełnej sali widzów Jerzy Trela, wybitny aktor, wykonał dwa monologi: "Wielkie kazanie księdza Bernarda” autorstwa Leszka Kołakowskiego i "Wielką Improwizację" z "Dziadów" Adama Mickiewicza. W rozmowie po spektaklu widzowie podkreślali, że uczestnictwo w występie mistrza było dla nich niezapomnianym przeżyciem. Jerzy Trela stwierdził, że wykonanie tych tekstów w tak szczególnym miejscu jest dla niego czymś bardzo ważnym i że pierwszy raz zdecydował się zaprezentować je razem. W czasie przerwy w spektaklu Bogdan Białek odczytał wypowiedź prof. Dariusza Kosińskiego, laureata Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, dotyczącą problemu, jaki Polacy mają z tradycją romantyczną. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

Re-kolekcjami Tischnerowskimi, głoszonymi przez ks. Jacka Prusaka i wernisażem wystawy "Sicut Cervus. Obrazy Duszy" o. Tomasza Biłki OP rozpoczęliśmy we wtorek, 21 marca, II Kieleckie Dni Tischnerowskie. 

- Tischner jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Wydaje się, że pojawiły się nowe nazwiska, nowe idee, nowe komentarze, ale wersja Tischnerowska jest wciąż aktualna. Jego namysł nad wolnością, nad sprawiedliwością, nad solidarnością, nad odpowiedzialnością: nad tymi elementarnymi pojęciami życia społecznego, narodowego, jest nadal aktualny. Do tego będziemy wracać: i do myśli Tischnerowskiej i do myśli inspirowanej Tischnerem. – powiedział Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, otwierając tegoroczną edycję Kieleckich Dni Tischnerowskich.

Pierwszy gość, ks. Jacek Prusak, skupił się na Jezusowych błogosławieństwach z Kazania na Górze. Znany jezuita, teolog i psychoterapeuta pokazał, jak, na różne sposoby, próbujemy odebrać ostrość tej mowie Jezusa. – Nam się wydaje, że jak Chrystus zostawił przykazanie miłości Boga i bliźniego, to wszystko to upraszcza i wszystko załatwia. To wszystko upraszcza, ale nie wszystko rozwiązuje – mówił kaznodzieja.

Krótka dyskusja po konferencji skoncentrowała się na pokorze, z jaką musimy przyznać się przed sobą, że nie żyjemy zgodnie z Kazaniem na Górze, choć nie oznacza ona, że możemy zrezygnować ze stawiania sobie tego tekstu jako ideału, do którego dążymy.

środa, 15 marzec 2017 16:02

II Kieleckie Dni Tischnerowskie

W dniach od 21 do 30 marca już po raz drugi w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbędą się Dni Tischnerowskie - cykl wydarzeń upamiętniających ks. Józefa Tischnera, niezwykłego duchownego i filozofa. Wśród nich wystawa obrazów, monodram, koncert, wykład i projekcja filmowa.

- Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy przypomnieć osobę i ideę księdza Józefa Tischnera, wybitnego filozofa, człowieka głębokiej wiary, ale też wnikliwego obserwatora i komentatora współczesnego społeczeństwa polskiego. Bardzo brakuje nam dziś tego jego krytycznego, ale mądrego spojrzenia - mówi Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

PROGRAM II KIELECKICH DNI TISCHNEROWSKICH

21 marca, godz. 18.00

RE-KOLEKCJE TISHNEROWSKIE Ks. dr Jacek Prusak SJ, teolog, psycholog, publicysta, prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Życia Duchowego”. Wstęp wolny

Po rekolekcjach wernisaż wystawy „Sicut cervus. Obrazy duszy” o. Tomasza Biłki OP.

23 marca, godz. 18.00

Mała Scena przy Plantach. Monodram Jerzego Treli „Kołakowski. Mickiewicz”. Przygotowany specjalnie na II Kieleckie Dni Tischnerowskie program składający się z tekstów romantycznego wieszcza i wybitnego XX-wiecznego polskiego filozofa. Cena biletu: 15 zł, ulgowy: 5 zł.

27 marca, godz. 18.00

Koncert rabina Symchy Kellera „Filozofia po żydowsku”. Znany kantor i rabin wykona utwory mające swoje źródło w muzyce chasydzkiej. Pieśni będą przeplatane opowiadaniami i anegdotami pokazującymi żydowski sposób podchodzenia do życia. Cena biletu: 15 zł, ulgowy: 5 zł.

Strona 3 z 20