Adam Michnik. „Okrągły Stół – spojrzenie po 30 latach. Czy dialogować warto, czy dialogować się opłaca?”

Festiwal rozpoczęliśmy od spotkania z aktywnym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu: Adamem Michnikiem, dziennikarzem, publicystą i działaczem społecznym, współzałożycielem i redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”. Kluczem do spotkania, oprócz wspominania negocjacji z 1989 roku, było pytanie, czy podobny sposób rozmowy można powtórzyć w dzisiejszym społeczeństwie. Nasz gość był bardzo sceptyczny wobec takiej możliwości. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem Kielczan.