plakat_ii_spotkania_grafika_mniejszyW dniach od 15 stycznia do 12 lutego w Kielcach odbędą się organizowane przez Stowarzyszenie Drugie Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie TIKKUN - NAPRAWA. Projektowi temu przyświecają idee propagowania i upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla innych; przeciwdziałania wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.

 

 

 

ZOBACZ PROGRAM

 

prchzPolska Rada Chrześcijan i Żydów postanowiła uhonorować ks. Stanisława Bartmińskiego z Krasiczyna, kapłana znanego z działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz kształtowania społecznych postaw otwartości i tolerancji, przyznając honorową Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka.

Ks. Stanisław Bartmiński urodził się w 1936 roku w Przemyślu. W latach 1970-2008 był proboszczem parafii św. Marcina w Krasiczynie – podkarpackiej wsi leżącej na polsko-ukraińskim pograniczu. Jako duchowny ks. Bartmiński zasłynął ze swej społecznej działalności oraz otwarcia na osoby wywodzące się z różnych narodowości i religii.

 

Jako proboszcz odnowił między innymi znajdujący się na terenie jego parafii zapomniany cmentarz żydowski, przy którego wejściu zamieścił napis „Starszym braciom w wierze”, opiekował się także kapliczkami greckokatolickimi. Organizował wspólne nabożeństwa katolików dwóch obrządków: rzymskiego i unickiego. Ks. Bartmiński od lat działa na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, wielokrotnie między innymi zapraszał na letni wypoczynek do Polski dzieci zza wschodniej granicy. Ks. Bartmiński był konsultantem popularnego serialu „Plebania” i pierwowzorem jego głównego bohatera.

 

konkurs_maleStowarzysznie oraz Gimanzjum Integracyjne nr 4 w Kielcach zapraszają gimnazjalistów do udziału w VIII konkursie nt. Jana Karskiego.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: eliminacji (potrwają do 1. 03. 2012 r.) oraz finału, który odbędzie się 26 marca 2012 r.


W konkursie udział brać będą trzyosobowe reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela. W ramach eliminacji zespoły wykonują 1 pracę plastyczną oraz 1 prezentację multimedialną i do dnia 1. 03. 2012r. przesyłają je na adres: Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 20/22 z dopiskiem „Konkurs Historyczny Jan Karski – dyplomata, żołnierz i historyk”. Do finału przechodzą 3 szkoły imienia Jana Karskiego (Kielce, Łódź i Ruda Śląska, biorące udział w I zjeździe szkól im. Jana Karskiego) oraz 3 szkoły, które nadeślą najlepsze prace.

 

O zakwalifikowaniu do finału szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. W części finałowej zespoły będą odpowiadać na pytania (forma quizu) dotyczące życia i działalności Jana Karskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału zespołu reprezentującego daną szkołę, poprzez wypełnienie blankietu znadującego się w treści regulaminu (do pobrania poniżej) i odesłanie go na adres: Gimnazjum Integracyjne  nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 20/22, w terminie do 20. 12. 2011 r.

 

POBIERZ REGULAMIN

Zobacz też: VII edycja konkursu o Janie Karskim

kilka_rzeczy_o_doktorze_edelmanmalePrezes Stowarzyszenia Bogdan Białek, twórca i redaktor naczelny jedynego polskiego pisma psychologicznego „Charaktery” opublikował książkę  poświęconą dr Markowi Edelmanowi pt. „Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba o nim wiedzieć.”

 

Marek Edelman urodził się w 1921 roku w Homlu na Białorusi. Niebawem rodzina przeniosła się do Warszawy – po tym, jak jednego dnia jedenastu braci matki, eserowców, rozstrzelali bolszewicy. Wkrótce zmarł ojciec, a matka – gdy Marek Edelman miał 13 lat. Po wielu latach o ojcu powie, że pamięta go tylko z jednej sceny, kiedy siedzi mu na kolanach.

 

„Gdy moja matka umarła, zaopiekowały się mną jej przyjaciółki, oczywiście z Bundu. Przez parę lat pozostawałem w tym samym domu, bo było tam mieszkanie, z którego wynajmowania żyłem. Potem mieszkałem u znajomych mamy, to oni nauczyli mnie radzić sobie w życiu” – wspomina Edelman w książce Strażnik. Przy innej okazji powie o Warszawie: „To jest moje miasto. Tutaj nauczyłem się mówić po polsku, żydowsku i niemiecku. Tutaj nauczyli mnie w szkole, że zawsze trzeba zwracać uwagę na drugiego człowieka [...], ale i tu po raz pierwszy dostałem po pysku za to, że jestem Żydem”.

 

Edelman dorastał w środowisku socjalistów żydowskich, jeszcze przed wojną został aktywistą ich partii – Bundu. „Bundowcy nie czekali na Mesjasza ani nie zamierzali wyjeżdżać do Palestyny. Uważali, że Polska to jest ich kraj, i bili się o Polskę socjalistyczną, sprawiedliwą, w której każda narodowość – Polacy, Żydzi, Ukraińcy i Niemcy – miałaby kulturalną autonomię, a prawa mniejszości byłyby zagwarantowane”.

 

warszmaleStowarzyszenie im. Jana Karskiego, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” oraz Ambasada USA w Polsce zapraszają do udziału w konferencji połączonej z warsztatami dla nauczycieli nt. nauczania o Holocauście.

Konferencja „Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra” jest skierowana do nauczycieli i w naszym zamierzeniu ma być dla Nich wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Konferencja uwzględnia problemy z historii II wojny jak i późniejsze – min. ludobójstwo w Rwandzie ale też funkcjonowanie w życiu społecznym dzisiaj. Chcemy się skupić na tym jak „doświadczenia zła” wykorzystać „ do czynienia dobra”. Jaką rolę odgrywają uprzedzenia i stereotypy.

 

poniedziałek, 28 listopad 2011 07:33

Rekolekcje Adwentowe "U progu Auschwitz"

rekolekcjeKsiądz Manfred Deselaers zaprasza do udziału w prowadzonych przez niego oraz Siostry Matki Bożej Syjonu rekolekcjach adwentowych na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się w najbliższy weekend 2- 4 grudnia.

Tematem rekolekcji będą Przymierza jakie Bóg zawierał z ludźmi.

 

środa, 16 listopad 2011 08:11

Co dalej z tym pomnikiem?

pommlePomnik ofiar pogromu kieleckiego postawiony został z inicjatywy i za pieniądze rządu USA. Odsłonięty w 60 rocznicę wydarzeń z 1946 roku od samego początku wzbudzał kontrowersje zarówno co do swego wyglądu, jak i nadanemu obeliskowi przez twórcę - Amerykanina Jacka Sala - przesłania.

 

Obszerny artykuł na temat historii pomnika oraz jego obecnego stanu ukazał się w kieleckim dzienniku "Echo Dnia".

 

 

"Brzydki pomnik wielkiej niemocy" ("Echo Dnia" 15 listopada 2011)

wtorek, 08 listopad 2011 09:35

Wizyta Izraelczyków zakończona

 

sandomiezmale4 listopada zakończył się pobyt w Kielcach grupy 9 młodych Izraelczyków, którzy przybyli do Polski w ramach projektu Żywy Most.

 

Zorganizowna przez Stowarzysznie wizyta sfinansowana została ze środków Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego prof. Władysława Bartoszewskiego. Wsparcie to zostało udzielone w ramach konkursu na społeczne inicjatywy edukacyjne, w którym projekt Stowarzyszenia im. Jana Karskiego został oceniony najwyżej.

 

Przez cały czas pobytu w Polsce Izraelczykom towarzyszyła grupa 9 młodych Polaków. Założeniem przedsięwizięcia bowiem było stworzenie okazji, aby to międzynarodowe spotkanie stało się odpowiednią płaszczyzną do przełamania wzajemnych uprzedzeń i obalenia negatywnych stereotypów.

 

Goście z Izrela poznawali Kielce oraz region świętorzyski. Wspólnie z Polakami odwiedzali miejsca związane z historią, jak i te będące symbolem czasów współczesnych. Spotykali się z osobami tworzącymi współczesny wizerunek miasta. Razem też uczestniczyli w rozrywkach kulturalnych oraz sportowych. W grudniu grupa 9 Polaków, którzy podejmowali w Kielach Żydów gościć będzie u poznanych w Kielcach Izraelczyków.

 

Strona 1 z 8