Często mówiliśmy o nim „nasz papież”

seminarium1_poprawionemale

– W środowisku polskich Żydów nazywano go często „naszym papieżem” – mówił podczas poświęconej Janowi Pawłowi II debaty prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRCHiŻ, działacz polskiej społeczności żydowskiej.

 

Spotkanie zatytułowane „Nasz Papież. Jan Paweł II i Żydzi” odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w ramach trwających Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich TIKKUN – NAPRAWA. Ze Stanisławem Krajewskim na temat stosunku pochodzącego z Polski papieża do Żydów dyskutował Janusz Poniewierski, publicysta katolicki oraz autor książek o Janie Pawle II. Spotkanie odbyło się 17 stycznia, który od 1997 roku na podstawie decyzji Konferencji Episkopatu Polski obchodzony jest w Kościele jako Ogólnopolski Dzień Judaizmu.

 

Obaj dyskutanci wspominali młodość Karola Wojtyły, który w swych rodzinnych Wadowicach przyjaźnił się z osobami pochodzenia żydowskiego i jak podkreślał Janusz Poniewierski wykazywał także duże zainteresowanie wyznawaną przez nie religią.

 

Stanisław Krajewski i Janusz Poniewierski zwracali uwagę na ewolucję poglądów przyszłej głowy kościoła katolickiego z osoby niewątpliwe życzliwej Żydom, choć także nie pozbawionej wobec nich dystansu do momentu historycznego wydarzenia jakim była pierwsza wizyta papieża w synagodze oraz potępienia antysemityzmu i nazwania go grzechem.

 

seminarium2_poprawionemaleRozwój ukierunkowanych na pojednanie z Żydami poglądów Jana Pawła II nastąpił – zdaniem obu dyskutantów – w dużym stopniu pod wpływem przyjaźni oraz doświadczeń wyniesionych z osobistych kontaktów Jana Pawła II z osobami pochodzenia żydowskiego. Niezwykle ważnym elementem relacji papieża z Żydami był jego stosunek do Zagłady.

 

Stanisław Krajewski zwrócił uwagę, że u początku pontyfikatu ocena Holocaustu formułowana przez Jana Pawła II nie do końca oddawała rozmiar i wyjątkowość okrucieństwa tego ludobójstwa. Jako przykład podawał tu słowa papieża wypowiedziane przez niego podczas wizyty w Auschwitz w 1979 roku, daleko odbiegające od pełnego odzwierciedlenia doznanej przez Żydów tragedii.

 

Niemniej jednak u schyłku pontyfikatu wyrażana przez Jana Pawła II ocena Holocaustu była zdecydowana, w sposób niezwykle jasny i jednoznaczny potępiająca ten akt nieludzkiego barbarzyństwa, o czym przypominał Janusz Poniewierski przytaczając stosowne cytaty z papieskich pism i publikacji.

– Często w środowisku polskich Żydów, a słyszałem nawet, takie zwroty także i zagranicą nazywano Jana Pawła II „naszym papieżem”. Po części zapewne wynikało to z łączących nas elementów polskości, ale także w dużym stopniu z rozmiaru wartości i wagi działań jakie podjął on na rzecz zbliżenia katolicko-żydowskiego – zakończył spotkanie Stanisław Krajewski.