FODŻ wesprze Stowarzyszenie w translokacji Domu Modlitwy Zagajskich

fodz_logo_i_karski_mniejsze

Od początku roku trwają intensywne prace nad przeniesieniem żydowskiego domu modlitwy z centrum Kielc w okolice kirkutu na Pakoszu. Pomocy w realizacji projektu udzieli Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Umowę z FODŻ w tej sprawie zawarł wczoraj w Warszawie prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek. Dzięki niej Fundacja będzie nieodpłatnie wspierać merytorycznie działania związane z przeprowadzeniem tej skomplikowanej operacji. Projekt Stowarzyszenia przewiduje przeniesienie stojącego obecnie w podwórzu kamienicy przy ulicy Słowackiego budynku na grunt okalający dawny cmentarz żydowski na kieleckiej dzielnicy Pakosz.

 

dm5maleCzytaj więcej: Odnowa żydowskiego domu modlitwy

 

Znajdująca się w ruinie budowla zostanie wyremontowana, zaś w jej nowym otoczeniu powstanie obiekt spełniający funkcję zaplecza administracyjno-gospodarczego. Całość stworzy bazę dla realizacji działań edukacyjno-badawczych związanych z upamiętnieniem historii kieleckich Żydów oraz przeciwdziałaniu postawom ksenofobii i nietolerancji. Działania te skierowane będą przede wszystkim do młodzieży.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji (WJRO) i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ). Jej celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Działa na tych terenach, którymi, z racji zbyt dużej odległości, trudno jest zajmować się gminom żydowskim. Obszar działania Fundacji to blisko dwie trzecie powierzchni Polski. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji www.fodz.pl

Do zadań Fundacji należą:
– restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) – synagog, cmentarzy i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej i społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Dz. Ust. 41 poz. 251 ze zm.);
– zarządzanie odzyskanym mieniem
– ochrona tych obiektów, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne.

fodz_logo