• Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop
Powitanie przez Prezydenta Kielc

Szabaton rozpoczął się w kieleckim Urzędzie Miasta powitaniem uczestników przez organizatorów: Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Kielc i Bogdana Białka - Prezesa Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Uroczyste listy odczytali: Yaacov Kotlicki, Przewodniczący Związku Żydów Kieleckich w Izraelu, a Jakub Beczek, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytał list Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewy Junczyk-Ziomeckiej skierowany do organizatorów i uczestników Szabatonu.