• Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop
Marsz Modlitwy

Uczestnicy Szabatonu wzięli udział w Marszu Modlitwy. Marsz przerywany był modlitwami wygłaszanymi pod kielecką synagogą, pod pomnikiem Menory oraz pod kościołem św. Krzyża. Modlitwy prowadzili Michael Schudrich - naczelny rabin Polski oraz ksiądz Zygmunt Kostka, proboszcz parafii św. Krzyża w Kielcach. Zebrani modlili sie psalmami wygłaszanymi w języku hebrajskim i polskim.