• Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop
Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Sesja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odbyła się w kieleckim Domu Środowisk Twórczych. Otworzył ją Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Karskiego w Kielcach. Sesję prowadzili Stanisław Krajewski i o. dr Wiesław Dawidowski.


Głos zabrali: rabin Michael Schudrich, Michael Traison, ksiądz Zygmunt Kostka, pastor Janusz Daszuta, prof. Mirosław Wójcik. Prelegentami byli: goście z Izraela: rabin Ron Kronish dyrektor Międzyreligijnej Rady Koordynacyjnej w Izraelu (ICCI) oraz Avigail Moshe, koordynatorka ICCI ds. programów dla młodzieży. Ze strony polskiej wystąpili ks. prof. Henryk Witczyk z KUL w Lublinie oraz Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika "Więź". Tematem sesji była współczesna tożsamość katolicka i współczesna tożsamość żydowska.

 

Spotkanie urozmaicone było dwoma występami artystycznymi: z utworami Henryka Wieniawskiego wystapili Artur i Wiesław Jaroniowie. Dwie pieśni wykonała schola "Gloria" z parafii św. W. Pallottiego w Kielcach.


 

  • Facebook
  • Google Plus One
  • Tweeter
  • Wykop