W sobotę w Oratorium Świętokrzyskim przy kościele św.Krzyża odbyło się spotkanie Miriam Gonczarskiej i prof. Stanisława Krajewskiego z mieszkańcami Kielc. To było miłe spotkanie. Rozmowa dotyczyła m.in roli kobiet w świecie żydowskim, wspólnych cech chrześcijaństwa i wiary żydowskiej oraz kłopotów Żydów z ciężkimi do spełnienia wymaganiami swojej wiary.

Szabaton rozpoczął się w kieleckim Urzędzie Miasta powitaniem uczestników przez organizatorów: Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Kielc i Bogdana Białka - Prezesa Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Uroczyste listy odczytali: Yaacov Kotlicki, Przewodniczący Związku Żydów Kieleckich w Izraelu, a Jakub Beczek, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytał list Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewy Junczyk-Ziomeckiej skierowany do organizatorów i uczestników Szabatonu.

Uczestnicy Szabatonu wzięli udział w Marszu Modlitwy. Marsz przerywany był modlitwami wygłaszanymi pod kielecką synagogą, pod pomnikiem Menory oraz pod kościołem św. Krzyża. Modlitwy prowadzili Michael Schudrich - naczelny rabin Polski oraz ksiądz Zygmunt Kostka, proboszcz parafii św. Krzyża w Kielcach. Zebrani modlili sie psalmami wygłaszanymi w języku hebrajskim i polskim.

To był najbardziej wzruszający moment Szabatonu. Przed godziną 17 w Synagodze (czyli w obecnym budynku Archiwum Państwowego w Kielcach) zebrali się wszyscy uczestnicy kieleckiego spotkania. Oprócz nich przyszli do Synagogi Kielczanie i Kielczanki. Wszyscy czekali w skupieniu. Aż po 70 latach rozbrzmiały w Kielcach hebrajskie modlitwy szabatowe...

Sesja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odbyła się w kieleckim Domu Środowisk Twórczych. Otworzył ją Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Karskiego w Kielcach. Sesję prowadzili Stanisław Krajewski i o. dr Wiesław Dawidowski.
„Fragmentacje" - opowieść o religiach. Wystawa Marka Cecuły w Kielcach

„Fragmentacje" - wystawa Marka Cecuły w galerii kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leśnej.

 

W sobotę w Kielcach padał drobny deszczyk. Chętnych do zwiedzania żydowskich pamiątek w mieście było jednak wielu. Na trasę wyruszyły dwie grupy. Przewodnikami byli Marek Maciągowski i Jerzy Daniel, wybitni znawcy, autorzy wielu książek i artykułów prasowych dotyczacych tematyki żydowskiej.
Strona 1 z 2