„Idee judaizmu rabinicznego” – wykład rabina Stasa Wojciechowicza

W niedzielę 18 lutego w naszym Instytucie odbył się kolejny wykład rabina Stasa Wojciechowicza w ramach studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”zatytułowany „Idee judaizmu rabinicznego”. Podczas spotkania omówione zostały trzy historie talmudyczne, pokazujące różne szkoły rabiniczne, ich podejście do tradycji i interpretacji prawa.
Była mowa o Talmudzie Babilońskim oraz Talmudzie Wileńskim, a także pierwszym druku Talmudu.
Rabin Wojciechowicz omawiał Księgi Starego Testamentu, przede wszystkim Księgę Malachiasza, zwracając uwagę na moment „spierania się” z Bogiem i wskazując go jako ważny aspekt judaizmu rabinicznego. – Dyskusja jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju judaizmu – podkreślał rabin.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym spotkaniu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie studium zatytułowane „Historia i filozofia chasydyzmu”, które odbędzie się 18 marca o godz. 15.00.