II Festiwal Czytelniczy Literatury Faktu i Poezji „Dialog przeciw nienawiści”

W marcu 2019 roku Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zorganizowało drugą edycję Festiwalu Czytelniczego Literatury Faktu i Poezji. Tegoroczny Festiwal przebiegał pod hasłem „Dialog przeciw nienawiści”. Punktem wyjścia była 30. rocznica Okrągłego Stołu. Negocjacje, które doprowadziły do polskiej transformacji,  potraktowaliśmy nie tylko jako wydarzenie historyczne, ale jako wzór budowania społeczeństwa opartego na dialogu.