II Kieleckie Dni Tischnerowskie

W dniach od 21 do 30 marca już po raz drugi w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbędą się Dni Tischnerowskie – cykl wydarzeń upamiętniających ks. Józefa Tischnera, niezwykłego duchownego i filozofa. Wśród nich wystawa obrazów, monodram, koncert, wykład i projekcja filmowa.

– Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy przypomnieć osobę i ideę księdza Józefa Tischnera, wybitnego filozofa, człowieka głębokiej wiary, ale też wnikliwego obserwatora i komentatora współczesnego społeczeństwa polskiego. Bardzo brakuje nam dziś tego jego krytycznego, ale mądrego spojrzenia – mówi Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

PROGRAM II KIELECKICH DNI TISCHNEROWSKICH

21 marca, godz. 18.00

RE-KOLEKCJE TISHNEROWSKIE Ks. dr Jacek Prusak SJ, teolog, psycholog, publicysta, prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Życia Duchowego”. Wstęp wolny

Po rekolekcjach wernisaż wystawy „Sicut cervus. Obrazy duszy” o. Tomasza Biłki OP.

23 marca, godz. 18.00

Mała Scena przy Plantach. Monodram Jerzego Treli „Kołakowski. Mickiewicz”. Przygotowany specjalnie na II Kieleckie Dni Tischnerowskie program składający się z tekstów romantycznego wieszcza i wybitnego XX-wiecznego polskiego filozofa. Cena biletu: 15 zł, ulgowy: 5 zł.

27 marca, godz. 18.00

Koncert rabina Symchy Kellera „Filozofia po żydowsku”. Znany kantor i rabin wykona utwory mające swoje źródło w muzyce chasydzkiej. Pieśni będą przeplatane opowiadaniami i anegdotami pokazującymi żydowski sposób podchodzenia do życia. Cena biletu: 15 zł, ulgowy: 5 zł.