Inauguracja warsztatów antydyskryminacyjnych

warsztaty antyd. 1 male

Pierwsza grupa nauczycieli i wychowawców rozpoczęła cykl warsztatów antydyskryminacyjnych „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” realizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach. Projekt ten realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

 

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego jest pierwszym ośrodkiem w kraju akredytowanym przez Zimabardo Yoth Center do realizacji szkoleń z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury/ Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji. Program ten oparty jest na badaniach najwybitniejszego psychologa społecznego prof. Philipa Zimbardo.

 

Program oferuje nie tylko nowe informacje z psychologii społecznej, ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania uodparniając jednocześnie na negatywne wpływy społeczne. Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Unikatowością naszego projektu jest nie tylko miejsce, w którym szkolimy nauczycieli (miejsce dramatu pogromu z 1946 roku), ale też odwołanie się do lokalnej historii i doświadczeń.

 

Więcej informacji o projekcie i zajęciach pod nr tel. 041-201-02-38 oraz adresem mail: biuro@jankarski.org.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Warsztaty antydyskryminacyjne Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego są częścią projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

dzieci

eeafundacja batorego male