Instytut zamknięty w dniach 1 i 2 listopada. Wspomnienie

Informujemy, że w dniach 1 i 2 listopada Instytut Kultury Spotkania i Dialogu będzie zamknięty.
 
W tych dniach pamiętajmy o zmarłych członkach Stowarzyszenia, szczególnie o tych, którzy odeszli od nas w tym roku: o pastorze Januszu Daszucie i o Jerzym Adamskim.
 
Janusz Daszuta był przyjacielem, współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Pastor kieleckiej wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był również jednym z inicjatorów Marszów Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego. Działał społecznie i charytatywnie: był m. in. inicjatorem Wioski Indiańskiej w Zaborzu koło Morawicy – niezwykłych kolonii dla miejscowych dzieci. Za swoje zaangażowanie został uhonorwany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka, która przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskie. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przyznało mu tytuł Vir Bonus.
 
Jerzy Adamski był współzałożycielem, członkiem i wieloletnim skarbnikem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Był działaczem opozycji demokratycznej, w czasie stanu wojennego ofiarnie opiekował się rodzinami internowanych.