poniedziałek, 07 listopad 2011 12:22

Stowarzyszenie "KEN" w sprawie Marszu Niepodległości

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjno-Naukowego "KEN" aprobuje stanowisko Porozumienia 11 Listopada, jednak nie decyduje się na udział w blokadzie Marszu Niepodległości.

Uważamy, że fizyczna blokada marszu nie jest efektywnym sposobem przekonywania młodzieży do postaw otwartości i tolerancji. Jesteśmy zdania, że można i należy rozmawiać z młodymi ludźmi – nawet jeżeli otwarcie wyrażają nienawistne hasła, często nie czując i nie rozumiejąc ich ciężaru. Zamknięta postawa, której istotę oddaje stwierdzenie „nie rozmawiam z nimi, bo to faszyści”, wyklucza możliwość dialogu i nie sprawi że przekonamy tych młodych ludzi do innych racji. Musimy być otwarci dla wszystkich i szanować każdego!

poniedziałek, 07 listopad 2011 07:42

Nagroda im. Jana Karskiego dla Janosa Esterházy'ego

adlmaleLiga Przeciwko Zniesławieniu (ADL) przyznała nagrodę im. Jana Karskiego Janosowi Esterházy'emu - słowackiemu politykowi polsko- węgierskiego pochodzenia, który w czasie wojny miał odwagę przeciwstawić się totalitarnemu reżimowi księdza Tiso.   

 

Liga Przeciwko Zniesławnieuniu (Anti-Defamation League, w skrócie ADL) jest amerykańską organizacją żydowską, której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów. Od 1987 przyznaje nagrodę „Odwaga Troski” osobom, które niosły pomoc ludności żydowskiej w czasach Zagłady. Od tego roku Jan Karski jest patronem nagrody (ADL Jan Karski Courage to Care Award),

 

Janos Esterházy nagrodzony został pośmiertnie. Odznacznie odebrał wnuk Esterházy'ego Giovanni Malafatti. Uroczystość odbyła sie 3 listopada w Nowym jorku.

 

Urodzony w 1901 roku Esterházy był konserwatywnym politykiem mniejszości węgierskiej w przedwojennej Czechosłowacji i posłem do parlamentu w faszystowskiej Republice Słowackiej. Jako jedyny poseł słowackiego parlamentu, sprzeciwiał się antysemickiej polityce państwa kierowanego przez księdza Jozefa Tiso oraz pomagał prześladowanym w czasie wojny Żydom i przedstawicielom innych narodowości (w tym Polakom) w ucieczce na Węgry.

 

Kiedy we wrześniu 1939 roku Słowacja, u boku Niemiec, napadła na Polskę, Esterházy nie tylko przeciw temu protestował, ale aktywnie organizował przerzut polskich oficerów na Węgry. Osobiście przewiózł tam generała Kazimierza Sosnkowskiego. Po wojnie był sądzony za zdradę państwa, został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie. Zmarł w czechosłowackim więzieniu w 1957 r.

poniedziałek, 24 październik 2011 13:20

Młodzi Izraleczycy w Kielach

zywy_most_logomaleStowarzyszenie im. Jana Karskiego po raz kolejny podejmuje działania na rzecz poprawy i rozwoju stosunków polsko-żydowskich. Tym razem jako organizator przyjazdu i pobytu w Kielcach grupy 10 młodych Izraelczyków.

 

- Młodzi Żydzi od lat regularnie przyjeżdżają do Polski, jednak ich pobyt w naszym kraju polega głównie na odwiedzinach miejsc związanych z Zagładą. Nam zależy, aby uświadomić młodych Izraelczyków, że Polacy i Żydzi przez wieki współistnieli i współpracowali ze sobą, zaś okres okupacji niemieckiej był także wielką tragedią narodu polskiego, który w czasie II wojny światowej poniósł ogromne straty – mówi prezes Stowarzyszenia Karskiego Bogdan Białek.

 

Gośćmi z Izraela, którzy przebywać będą w Kielach w dniach 25 października - 2 listopada, zajmować będzie się również 10–osobowa grupa młodych Polaków. Organizatorzy chcą, aby to międzynarodowe spotkanie stworzyło odpowiednią płaszczyznę do przełamania wzajemnych uprzedzeń i obalenia negatywnych stereotypów.

 

czwartek, 13 październik 2011 08:00

Wspólna Radość Tory 2011

w_radosc_loga_200_pionZapraszamy do udziału w uroczystości Wspólna Radość Tory. Jest to unikalna w skali światowej inicjatywa Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

Od 1992 roku jesienią, tuż po żydowskim święcie Simchat Tora (Radość Tory), odbywa się w warszawskim kościele spotkanie chrześcijan i Żydów – skoncentrowane w duchu modlitwy wokół Biblii. Jej słowa są przecież częściowo wspólne dla Żydów i chrześcijan. 

 

Są jednak różnie interpretowane, dlatego podczas spotkania wygłaszane są oddzielnie komentarz żydowski i komentarz chrześcijański. Najpierw miejscem spotkań była parafia Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, gdzie proboszczem był ks. Roman Indrzejczyk.

 

Po jego przejściu na emeryturę święto Tory przeniosło się do parafii św. Andrzeja Boboli na Mokotowie prowadzonej przez księży jezuitów. Od roku 2007 modlitwie towarzyszy żydowsko-chrześcijańskie sympozjum naukowe.

 

Punktem wyjścia do  tegorocznego sympozjum są wydarzenia w Warszawie z roku 1861. 27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi. Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii. Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, uczeń szkoły rabinackiej, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego.

 

W październiku 1861 r. żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. Na znak protestu przeciwko profanacji zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano wówczas m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów „za buntownicze kazania”.

 

Tegoroczne sympozjum ma odpowiedzieć na pytanie, co mówi nam dzisiaj – po 150 latach – ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii?

 

lemanskimale- Pytałem arcybiskupa Henryka Hosera, czy te drugie, nieskuteczne przenosiny – z Jasienicy do Kicin – to karne przesunięcie. Odpowiedział, że nie. Ale kanclerz kurii powiedział mi, że muszę zmienić parafię, bo zbyt mocno zaangażowałem się w dialog z Żydami - mówi w wywiadzie ks. Wojciech Lemański.

 

Rozmowę ks. Lemańskiego z Grzegorzem Rzeczkowskim zatytułowaną Milczenie pasterzy opublikował portal Polityka.pl. Ksiądz Wojciech Lemański jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od lat bardzo zaangażowanym na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Blisko wpółpracuje ze Stowarzyszeniem,  przyjeżdza do Kielc biorąc udział w Marszach Pamięci, które co roku przemierzają ulice miasta aby upamiętnić ofiary pogormu z 1946 roku. 

 

Całość rozmowy „Milczenie pasterzy” na polityka.pl

 

the_kieltzermaleSpotkanie prezesa Stowarzyszenia z pochodzącymi z Kielc Żydami mieszkającymi obecnie w USA oraz ich potomkami odbyło się 18 września w Nowym Jorku.

 

Przyznane Bogdanowi Białkowi wyróżnienie, prezes Kieltzer Society Henry Glenn oraz jego zastępca Manny Bekier uzasadnili następującymi słowy:

 

Za oddanie i poświęcenie w podtrzymywaniu pamięci i prawdy oraz w uznaniu zasług i poświęcenia Pana Bogdana Białka na rzecz zachowania pamięci o społeczności żydowskiej, która niegdyś żyła w Kielcach a także pamięci Żydów - ofiar nienawiści i nietolerancji, której manifestacją stał się Pogrom 4 lipca 1946 roku.

 

4male6male 3male2male5male1_2

   

środa, 07 wrzesień 2011 13:02

Polska dla wszystkich

pwszmalPod takim hasłem organizowany jest konkurs ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika.

 

Konkurs ma być przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością związani. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Łącznie do wygrania jest kwota 30.000 złotych.

Więcej informacji na stronie konkursu: polskadlawszystkich.pl

img_3207_2Ambasador Stanów Zjednoczonych Lee A. Feinstein przybył z wizytą do Kielc. Prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek oprowadził go po miejscach związanych z historią kieleckich Żydów.

Ambasadorowi towarzyszył konsul generalny USA w Polsce Allen S. Greenberg. Pod pomnikiem Menory Bogdan Białek wyjaśnił gościom genezę i symbolikę monumentu oraz przybliżył okoliczności zagłady kieleckich Żydów. Następnie wszyscy spacerem udali się na ulicę Planty 7,  pod kamienicę, gdzie w 1946 roku dokonano pogromu na ocalałej z holocaustu grupie ludności żydowskiej.

 

Ambasador, konusl oraz Bogdan Białek złożyli wieniec pod tablicą ze słowami modlitwy Jana Pawła II upamiętniającej tamto tragiczne wydarzenie (na fasadzie budynku znajdują się jeszcze dwie inne inskrypcje dedykowane ofiarom zajść sprzed 65 lat).

Mimo że plan pobytu ambasadora w Kielcach nie przewidywał „odwiedzin” Jana Karskiego, dyplomata ochoczo przystał na zaproszenie Bogdana Białka, by pomaszerować ku wykonanej z brązu figurze bohaterskiego kuriera znajdującej się przy kieleckim deptaku. Tam, z wyraźną sympatią Lee Feinstein wysłuchał opowieści prezesa o okolicznościach powstania „ławeczki”, której fundacja w 2005 roku była pierwszym znaczącym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Stowarzyszenie.

 

img_3248_2img_3271_2img_3277_2img_3303_2

Strona 2 z 8