Koncert DLA UKRAINY / для України

W środę 9 marca o godz. 18.00 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbędzie się koncert solidarności z Ukrainą. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszanie im. Jana Karskiego przy współpracy z Muzeum Narodowego w Kielcach. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz uczniów z Ukrainy oraz ukraińskich twórców kultury.
Wieczór muzyki i poezji odbędzie się dokładnie w 208. rocznicę urodzin ukraińskiego wieszcza Tarasa Szawczenki. Ukraińską poezję usłyszymy w interpretacji kieleckich aktorów: Joanny Kasperek i Dawida Żłobińskiego. W drugiej części wieczoru wystąpi Konstanty Wileński, znakomity pianista i kompozytor, od wielu lat kielczanina, którego dziadek był pierwszym dyrektorem Filharmonii w Kijowie. Koncert będzie transmitowany na kanale FB Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Liczba miejsc jest ograniczona.
W kieleckich szkołach Awans uczy się niemal 600 Ukraińców. Większość z nich jest sama, a ich najbliżsi przebywają na terenach objętych wojną.
POMAGAMY:
– ukraińskim uczniom w Kielcach:
Fundacja Awans, numer konta: 52 1240 4416 1111 0010 9746 1455 (tytuł przelewu: Pomoc dla młodzieży szkół Awans z Ukrainy)
– ukraińskim twórcom kultury:
– Fundacja Open Culture, numer konta:
06 1870 1045 2078 1068 6320 000 (tytuł przelewu: darowizna na Ukrainę)
– wspierając działania w Ukrainie, poprzez wpłaty do Narodowego Banku Ukrainy na specjalne konto Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy)