Konkurs literacki o Janie Karskim – rozstrzygnięcie

Na konkurs napłynęło 42 prace. Najwięcej prac – aż 14 – przesłali autorzy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
24 czerwca – w 106. rocznicę urodzin Jana Karskiego – na Facebooku Stowarzyszenia ogłoszone zostały wyniki Konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Poniżej lista laureatów, a pod nią zwycięskie prace.

Oto Laureaci Konkursu:

1.       ADA WOJTKIELEWICZ z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za oryginalną formę literacką i uwzględnienie głosu przedstawicieli kilku pokoleń, z różnymi doświadczeniami życiowymi, zawodowymi, a nawet emigracyjnymi. A przede wszystkim za pokazanie, że wszyscy oni mogą ze sobą rozmawiać o patriotyzmie (i nie tylko o tym) z szacunkiem dla drugiego i jego poglądów. PRZECZYTAJ PRACĘ

2.       KATARZYNA BOREK z I L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – za zwrócenie uwagi na to, że patriotyzm nie musi ograniczać się do pamięci o historii i kultywowania tradycji, ale że może i powinien przejawiać się w naszych codziennych decyzjach i postawach. Że może mieć mniej romantyczny, a bardziej pozytywistyczny charakter i kojarzyć się nie tyle z ofiarą, poświęceniem, co z odpowiedzialnością i troską. PRZECZYTAJ PRACĘ

3.       MARIA NOWOSAD z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie –za interesujące nawiązania literackie, historyczne i kulturowe w odpowiedzi na pytanie „Czy milczenie jest przejawem prawa do wolności?”. A także podkreślenie wagi każdej osobistej i indywidualnej decyzji o milczeniu lub zabraniu głosu. PRZECZYTAJ PRACĘ

4.       MAJA MIŁOSZ z ZSO nr 4 im. Ks. Józefa Tischnera w Poznaniu –   za ciekawą analizę różnych powodów, dla których ludzie wolą milczeć, niż krzyczeć w obliczu krzywdy, niesprawiedliwości, a także konsekwencji wyboru właśnie takiej postawy. PRZECZYTAJ PRACĘ

5.       EMILIA ORŁOWSKA z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za błyskotliwą argumentację unaoczniającą, że sednem współczesnego patriotyzmu powinno być poszanowanie drugiego człowieka i otwartość. A przede wszystkim, że patriota dba nie tylko o własne prawa, ale też o prawa innych osób, zwłaszcza ofiar przemocy. PRZECZYTAJ PRACĘ

6.       KLAUDIA WÓJCIK z L.O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie – za oryginalne zaprezentowanie kontekstu psychologicznego milczenia, braku reakcji na zło, niesprawiedliwość… a także podniesienie kwestii obecności – w mniejszym lub większym stopniu – uprzedzeń w postawach i działaniach każdego z nas. PRZECZYTAJ PRACĘ

7.       JULIA KRACZKOWSKA z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za analizę tego, jakie lęki mogą kryć się za milczeniem społeczeństwa, a także zauważenie roli umiejętności asertywnego przedstawiania swoich poglądów i asertywnego reagowania na odmienne poglądy innych ludzi. PRZECZYTAJ PRACĘ

1

4

7

6

3

2

5