Ks. Boniecki w Kielcach

boniecki3mkale

Na zorganizowane przez Stowarzyszenie spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim przybyło ponad 200 osób, które w całości wypełniły Małą Salę Kieleckiego Centrum Kultury.

Prowadzona przez prezesa Bogdana Białka rozmowa z publicystą, komentatorem, wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego” księdzem Adamem Bonieckim  otworzyła cykl rozmów „Jaka Polska? Jaki Kościół?”. Inispirację dla cyklu stanowi zaczerpnięte z twórczości Słowackiego „Polska, ale jaka?” oraz stwierdzenie Adama Michnika: „Polska będzie taka, jaki będzie polski Kościół rzymskokatolicki”

 

Księdza przywitała pełna sala kielczan, spragnionych dyskusji o kondycji polskiego Kościoła, odpowiedzialności elit, wiary katolickiej, znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II, wolności słowa, myśli i działań. Rozmowę poprowadził Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i organizator przedsięwzięcia.

 

Boniecki odpowiadał na stawiane mu zarzuty i komentował zakaz wypowiadania się w mediach, nałożony na niego przez władze Zgromadzenia Księży Marianów. Z jednej strony Przyznał, że nie ma w nim buntu, gdyż być może w jego retoryce zabrakło jasności wypowiedzi, a zadania wychowania świadomej, tolerancyjnej, krytycznej inteligencji katolickiej, jakie przedsięwziął wspólnie ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego”, nie udało się w pełni wykonać. Z drugiej zaś strony – nazwał siebie „niedorżniętą ofiarą inkwizycji” przytaczając słowa Jacka Kuronia: „Jeśli chcesz się podobać wszystkim, to zapisz się do orkiestry dętej”.

 

salamaleKsiądz przekonywał również, że jesteśmy świadkami przemian w Kościele katolickim, który przeszedł w ostatnich latach sporą przemianę i powoli wycofuje się z roli „twierdzy obronnej”, otwierając się na ludzi dojrzewających do religijności wynikającej z wyboru, a nie z przymusu społecznego. Gość spotkania wysunął kilka interesujących, prowokacyjnych tez, m.in. o wirtualności i rozproszeniu katolickich elit, infantylizmie – charakteryzującym się nadmierną wiarą w autorytety oraz o nadchodzącym wielkimi krokami końcu „wiary na pół gwizdka”. Podkreślił ponadto, że Chrystusowe pojmowanie wzoru idealnego chrześcijanina ma niewiele wspólnego ze współczesnym, a święty Kościół pełen jest grzesznych ludzi…

 

Spotkaniu towarzyszyła promocja najnowszych publikacji księdza Bonieckiego: „Vademecum” oraz „Lepiej palić fajkę niż czarownice”.

 

Kolejna rozmowa z cyklu „Jaka Polska? Jaki Kościół?”, tym razem z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, dominikaninem, współpracownikiem KOR-u i autorem listu do nuncjusza apostolskiego w Polsce o rozbiciu w polskim Kościele, odbędzie się w Kieleckim Centrum Kultury 5 czerwca o godzinie 18.00. Zapraszamy!

Media o spotkaniu:

gazeta.pl

Radio Kielce
Echo Dnia