Ku pamięci włoszczowskich Żydów

Stowarzyszenie „Włoszowa – Stop Podziałom” z siedzibą we Włoszczowie wraz z Fundacją Dziedzictwa Żydowskiego z Warszawy przystąpiło do kolejnego etapu realizacji projektu, mającego na celu zachowanie pamięci o włoszowskich Żydach.

 

Przesięwzięcie nosi nazwę „Upowszechnianie zapomnianych kilkusetletnich tradycji mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego innych narodowości i wyznań”. W ramach jego realizacji planowane jest oznaczenie granic włoszczowskiego kirkutu oraz instalacja tablicy upamiętniającej spoczywających na cmentarzu ofiar terroru niemieckiego. Realizacja projektu powinna nastąpić w sierpniu bieżącego roku.