Listy do Hani i Dawidka

Zajęcia z zakresu edukacji kulturowej i historycznej podejmują temat pamięci                          o ofiarach Holocaustu. Projekt obejmuje szereg działań, których celem jest ukazanie uczniom szkół z województwa świętokrzyskiego zagłady kieleckich Żydów  na przykładzie losów Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Pierwszy etap stanowią warsztaty edukacyjne, w czasie których młodzież na podstawie fragmentów „Pamiętnika Dawidka Rubinowicza” i „Listów z getta Hany Goldszajd” poznaje historię dwójki dzieci. Głównym celem zajęć jest ukazanie Polaków i Żydów na tle historii Kielc i okolic, wzbudzenie empatii wobec ofiar Zagłady, przeciwdziałanie tworzeniu stereotypów                    i uprzedzeń. Uczniowie dzięki pracy z materiałami źródłowymi zdobędą unikalną wiedzę. Będą śledzić losy indywidualnych ludzi. W trakcie zajęć napiszą listy do Hani i Dawidka. Uzupełnieniem warsztatów będzie spacer edukacyjny śladami żydowskiej dziewczynki. Uczniowie nie tylko usłyszą o rodzinie Goldszajdów, ale również zobaczą, gdzie na terenie miasta rozegrała się jej historia. Podczas spaceru pokazane zostaną inne ważne miejsca związane z obecnością Żydów kieleckich i ich Zagładą.
Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania warsztatów: 90 minut, spacer edukacyjny: 90 minut.