Majowe ABC judaizmu

19 maja miały miejsce kolejne zajęcia studium ABC judaizmu. Grupa zaawansowana kontynuowała zajęcia z Symchą Kellerem, podczas których wspólnie czytali i komentowali naukę chasydzkich mistrzów. Z kolei grupa podstawowa miała zajęcia z Miriam Synger o codzienności życia żydowskiego.