Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza oraz Menora Przyjaźni wręczone

Na zakończenie tegorocznych Kieleckich Spotkań Żydowsko – Chrześcijańskich wręczono dwie wyjątkowe nagrody, których lauratami zostali nauczyciel Andrzej Kobiałka i dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej Andrzej Piskulak. Wieczór uświetnił występ krakowskiego zespołu Di Galitzyaner Klezmorim.

Spotkanie rozpoczął Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, który przypomniał osoby Hany Goldszajd i Dawida Rubinowicza, patronów nagrody przyznawanej nauczycielom  w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie i pochodzenie. Przybliżył też istotę Menory Przyjaźni. – Jest ona przyznawana mieszkańcom naszego miasta, którzy są szczególnie zasłużeni dla budowania pomostów między Żydami a Polakami, kielczanami a środowiskiem żydowskim, w ramach swojej pracy dziennikarskiej czy naukowej. To taki nasz skromny wyraz wdzięczności – powiedział Białek.

Następnie sekretarz kapituły Nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, Andrzej Białek, przedstawił tego rocznego laureata. Został nim Andrzej Kobiałka, który od 24 lat pracuje jako nauczyciel-katecheta, obecnie w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach. W 2001 roku powołał on do życia Szkolne Koło Caritasu „Mechanik”. Wraz ze grupą wolontariuszy współpracuje z Kieleckim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Kolejne roczniki jego podopiecznych podejmują trudną pracę z osobami starszymi i chorymi terminalnie m. in. w kieleckim hospicjum. Andrzej Kobiałka angażuje się wiele innych akcji charytatywnych i społecznych, zawsze służy też swoim wychowankom pomocą i radą.

Po odebraniu Nagrody jprzytoczył zdanie Marka Edelmana o tym, że człowiek z natury rodzi się zły, a jedynie przez wychowanie można doprowadzić go do dobra. – Z tym pierwszym się nie zgadzam, a z tym drugim jak najbardziej. Uważam, że właściwe wychowanie wyzwala w człowieku dobro i sprawia, że staje się on coraz lepszym – powiedział katecheta, a następnie podziękował Stowarzyszeniu, dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych, swojej rodzinie, przyjaciołom i współpracujących z nim wolontariuszom.

Z kolei statuetka Menory Przyjaźni powędrowała w tym roku do Andrzeja Piskulaka, poety, redaktora, dziennikarza Katolickiej Agencji Informacyjnej. Laureat opublikował kilkaset wierszy w tomikach, antologiach, prasie kulturalnej i literackiej. Debiutował w 1978 roku w kieleckim miesięczniku „Przemiany”. Jest laureatem wielu nagród literackich. Od wielu lat dokumentuje w swoich depeszach do KAI działalność Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Jest „strażnikiem pamięci” o tych , którzy odeszli, a tworzyli historię regionu świętokrzyskiego. W swoim przemówieniu Andrzej Piskulak podkreślał wagę tematu, jakim są relacje chrześcijańsko- żydowskie i wszelkie inicjatywy, które zmierzają ku budowaniu pojednania. Podziękował też głównej redakcji Katolickiej Agencji Informacyjnej, dla której od wielu lat przygotowuje depesze.

Wieczór zakończył koncert zespołu  Di Galitzyaner Klezmorim, który zaprezentował zebranym wspaniałą, własną  interpretację muzyki klezmerskiej.