O budowaniu maszyny do robienia światła

Warsztaty prowadzone we współpracy z Teatrem Aktora i Lalki „Kubuś” w Kielcach. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat, które oglądały spektakl „Wojna, która zmieniła Rondo” w reżyserii Judyty Berłowskiej. Warsztaty podejmują temat przeciwstawnych wartości: dobra i zła, bezpieczeństwa i strachu. Uświadamiają, jaką wartość ma współpraca w tworzeniu czegoś dobrego.

Optymalna liczba uczestników to od 10 do 30 dzieci. Warsztaty obywają się w szkołach. W sprawie ich organizacji prosimy o kontakt z p. Bogumiłem Niebelskim, organizatorem widowni z Teatru Kubuś.

„Wojna, która zmieniła Rondo” to opowieść o sile wspólnoty, która jednoczy się wobec niespodziewanych, dramatycznych zagrożeń. Spektakl mówi o najważniejszych wartościach: o wolności, pokoju i bezpieczeństwie. Wyraża sprzeciw wobec agresji i przemocy.