„O sprawiedliwość, o wolność, o godność…”

kamienica male

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty antydyskryminacyjne: treningi Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa Zimbardo zostały wzbogacone wiedzą o pogromie kieleckim przez Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Dowiedz się, jak skutecznie przeciwdziałać uprzedzeniom, dyskryminacji i przemocy.

 

Warsztaty odbęda się w dniach: 19-20 września
26-27 września oraz 3 października 2015 (łącznie 40 godzin) w siedzibie Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego przy ul. Planty 7 w Kielcach. Udział w nich jest bezpłatny. KONTAKT: Telefon: 41 201 02 38, e-mail: biuro@jankarski.org.pl 

 

ramka 2Rzeczywistość szkolnych korytarzy to wyzwiska: „Ty dałnie!”, „Ty pedale!”, „Ty Żydzie!”. Jak łatwo przejść od tych pełnych nienawiści słów do zamienienia czyjegoś życia w codzienny koszmar. Przemoc rówieśnicza jest zmorą naszych szkół. Najczęściej dokonywana w obecności świadków, którzy udają, że jej nie widzą albo przyłączają się do dręczycieli.
Nic nowego. Podczas pogromu w Kielcach i tysięcy innych aktów przemocy było mnóstwo widzów. Groźny tłum, który dodaje siły sprawcom i odbiera nadzieję ofiarom.

 

A gdyby tak pozwolić każdemu z uczniów odkryć w sobie bohatera, który może swoją postawą odmienić los krzywdzonych kolegów? W taki właśnie sposób pracują trenerzy i trenerki Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, stworzonego przez  prof. Philipa  Zimbardo, jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych. Program ten z powodzeniem realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna także w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w kraju realizującym moduł projektu pt. „Odwrócenie uprzedzeń i dyskryminacji”.

 

ramka 3Warsztaty „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” wykorzystują Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, ale przenoszą go w kieleckie realia. Treningi prof. Philipa Zimbardo zostały wzbogacone wiedzą o pogromie kieleckim i jego mechanizmach. Miejsce, w którym szkolenia będą się odbywać jest symboliczne – to kamienica przy ul. Planty 7, milczący świadek pogromu z 1946 roku. Ta przestrzeń pomoże nam wspólnie odkrywać mechanizmy, które doprowadziły do tamtych tragicznych zdarzeń, a dziś odpowiadają za przemoc rówieśniczą.

 

Spotykając się z Państwem na warsztatach w naszej siedzibie przy ulicy Planty 7, chcemy szukać zrozumienia tamtych zdarzeń i analogii z sytuacjami dzisiejszej szkoły czy innych społeczności. Celem warsztatów jest:

 

1. poszerzenie wiedzy na temat:   

– mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji

– przyczyn braku reakcji u świadków tragicznych zdarzeń i przemocy

– sposobów przełamywania bierności

– skutecznej i bezpiecznej interwencji

 

2. rozwijanie umiejętności uczestników, dotyczących:  

– wyzwolenia potencjału do zmiany tkwiącego w uczniach  

– zapobiegania przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami  
– kompetencji, związanych z kształtowaniem u uczniów postaw otwartości i tolerancji

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Warsztaty antydyskryminacyjne Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego są częścią projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

dzieci

eeafundacja batorego male