Obchody XVI Dnia Judaizmu w Kielcach

djudmale

Prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek oraz pastor ks. Janusz Daszuta przewodniczący Kieleckiej Rady Ekumenicznej zapraszają do udziału w spotkaniu modlitewnym z okazji XVI Dnia Judaizmu, które odbędzie się w czwartek 17 stycznia.

 

Po raz szesnasty Kościół katolicki w Polsce, jako jeden z czterech w Europie, obchodzić będzie 17 stycznia Dzień Judaizmu, święto ustanowione przez Episkopat na życzenie bł. Jana Pawła II. Kielce w 2006 roku były gospodarzami centralnych uroczystości. Wówczas szereg niezapomnianych uroczystości, z nabożeństwem w katedrze włącznie, zorganizowało Stowarzyszenie im. Jana Karskiego we współpracy z biskupem kieleckim.

 

W następnych latach, przy współpracy parafii prowadzonych przez salezjanów lub kapucynów, organizowaliśmy zdarzenia realizujące zamierzenia polskiego Episkopatu, wśród których do najważniejszych należy: przybliżanie nauczania Kościoła na temat Żydów i judaizmu, „wyjaśnianie wiernym tragedię Zagłady Żydów”, oraz ” ukazywanie antysemityzmu jako grzechu”.

 

Episkopat w swoich wskazaniach zachęca także do zapraszania tego dnia „do wspólnej modlitwy przedstawicieli innych Kościołów”.

 

Nie jest zatem, jak się czasem mówi, warunkiem spotkania modlitewnego tego dnia istnienie na terenie parafii czy diecezji społeczności żydowskiej, gdyż ten dzień ma być szczególnym zdarzeniem przede wszystkim dla katolików i innych chrześcijan.

Tegoroczne hasło XVI Dnia Judaizmu „Ja jestem Józef, brat wasz” zostało sformułowane na podstawie historii Józefa, przedstawionej w Księdze Rodzaju. Opowieść ta opiera się na dramatycznych wydarzeniach związanych z relacją Józefa do jego braci.

 

Wprowadza w problematykę poczucia winy, skruchy i pojednania. Jest ona również wymowną ilustracją niezwykle ważnego, ale i trudnego dialogu, który odbywa się w każdej rodzinie.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 17 stycznia, o godzinie 18. w kościele metodystycznym, przy ul. Małopolskiej 6 w Kielcach. Jego uczestnicy będą mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania po polsku i hebrajsku pod przewodnictwem Agnieszki Kowalczyk oraz obejrzeć film o barwnym rabinie izraelskiem pt. „Rabin Ohad”. Uroczystość zakończy poczęstunek.