Odznaczeni

femina_bonaVir bonus oraz Femina bona to honorowe wyróżnienia przyznawane osobom, które swymi dokonaniami, działalnością, postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się istotnie do realizacji idei stojących u podstaw celów działalności Stowarzyszenia. Laureat(ka) odznaczenia otrzymuje pamiątkowy medal.


 

 

Oto lista dotychczas uhonorowanych osób:

 

                    Femina bona

 

guterman_glowka- Miriam Guterman (ur. 1921) - przedwojenna mieszkanaka Kielc, przeżyła pogrom, ponownie odwiedziła Kielce z okazji 65. rocznicy pogromu, 4 lipca 2011 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sendlerowa_male- Irena Sendler (1910 -2008) – w czasie II wojny światowej uratowała od śmierci około 2500 żydowskich dzieci
 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak_zdjecia- Maria Stolzman (1929 - 2010) – polityk, działaczka społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir bonus

 

 

 


m.bekier

Manny Bekier, prezes Kieltzer Society - Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Nowym Jorku

 

 

 

 

 

 

 

 

 


daszutaj_na_strone

Janusz Daszuta, pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach, współinicjator (wspólnie z Bogdanem Białkiem) Marszów Pamięci i Pojednania, które odbywają się od kilkunastu lat co roku 4 lipca, w rocznicę pogromu kielckiego

 

 

 

 

 

 

j.dziubel

Jacek Dziubel, kielecki działacz społeczny i ekumeniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kacw_na_strone

Włodzimierz Kac (ur. 1951), przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kotlicki - Yaakov Kotlicki (ur.1948) – urodzony w Gliwicach izraelski przedsiębiorca, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kieleckich w Izraelu, fundator nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza

pdf List Yaacova Kotlickiego po kieleckim Szabatonie.pdf

 
w.lemanskiKsiądz Wojciech Lemański, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lubawski_glowka- Wojciech Lubawski (ur.1954) - polityk i samorządowiec, od 2002 roku prezydent Kielc, wcześniej wojewoda świętokrzyski


 

 

 

 

 

 

 

 

henio- Henryk Pawelec ps. Andrzej (ur. 1921) - bohater II wojny światowej, historię swego życia opowiada - wraz z żoną Zbigniewą - w wydanej przez Stowarzyszenia książce "Na rozkaz serca"

 

 

 

 
j.poniewierskiJanusz Poniewierski, publicysta katolicki, prezes krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów Przymierze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schudrcihc_glowka- Michael Schudrich (ur.1955) - od 2004 roku Naczelny Rabin Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak_zdjecia– Ks. Romulad Jakub Weksler–Waszkinel (ur.1943) - ksiądz katolicki i filozof żydowskiego pochodzenia, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

zak- Stanisław Żak (ur. 1932) – profesor, polityk, działacz społeczny