Pastor Janusz Daszuta laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka

daszuta

Tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka został pastor Janusz Daszuta z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, proboszcz parafii w Kielcach. Wyróżnienie jest przyznawane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 25 stycznia 2015 r. w kościele metodystycznym w Kielcach, po nabożeństwie ekumenicznym z udziałem duchownych i wiernych wszystkich wyznań chrześcijańskich na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Kapituła Nagrody doceniła to, że ks. Janusz Daszuta jest współinicjatorem Marszu Pamięci i Modlitwy, który od 2000 r. odbywa się w Kielcach 4 lipca.

 

 

– Od lat jest czynnie zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, szczególną wagę przywiązuje do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Systematycznie pogłębiając swoją wiedzę na temat judaizmu, dzieli się nią ze swoimi parafianami, podejmując na tym polu wiele inicjatyw w kierowanej przez siebie parafii, objaśniając judaizm, żydowskie święta i obyczaje, wskazując na ich powiązania z obyczajowością i obrzędowością chrześcijańską – mówi Bogdan Białek, przewodniczący Kapituły Nagrody i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

Pastor Daszuta bardzo aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego przy okazji takich zdarzeń jak Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie czy Sukkot Szalom (Uszpicin). Wspiera Stowarzyszenie w opiece nad cmentarzem żydowskim w Kielcach.

 

– Jego pomoc ma wymiar bardzo konkretny i dobrze służy rozwiązaniu wielu codziennych problemów wynikających z normalnego funkcjonowania tego miejsca, tak licznie nawiedzanego przez gości, głównie z Izraela – dodaje przewodniczący kapituły Nagrody.

Ks. Janusz Daszuta, zdaniem kapituły Nagrody, to dobry chrześcijanin i dobry człowiek, który ma wiele zrozumienia dla wagi relacji z Żydami i zrozumienia ich szczególnego znaczenia w takim mieście jak Kielce.

– Cechuje go wielka odwaga oraz determinacja w działaniu na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego, jak i równie wielka pokora, tak jak jego katolickich braci w kapłaństwie, laureatów Nagrody im. Ks. Indrzejczyka z lat poprzednich. Tak jak i patrona tej szczególnej Nagrody – podkreśla Bogdan Białek.

 

Pastor Janusz Daszuta w latach 1988-1993 odbył studia teologiczne w Oak Hills Christian College w Bemidji w USA. Od 1996 r. jest pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach. Jest przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, prezesem Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, dyrektorem Ośrodka Nauczania Języka Angielskiego „Metodyści” w Kielcach, radcą Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członkiem Stowarzyszenia Jan Karskiego, członkiem Rady Programowej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego KOF.

 

W latach 2003-2007 był radnym w gminie Morawica, wielokrotnie wyróżniany przez lokalny samorząd za działalność charytatywną i socjalną na jej terenie. Działa charytatywnie w województwie świętokrzyskim. Jest inicjatorem akcji dla alkoholików „Szklanka wody” i dla dzieci – „Gwiazdkowa niespodzianka”, a także spotkań ekumenicznych oraz współorganizatorem Marszu Pokuty w Kielcach w rocznicę pogromu żydowskiego w Kielcach.

 

Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.Wyróżniono go tytułem Człowieka Miesiąca Stycznia 2006 w Gminie Morawica. Otrzymał nagrodę DELTA EPSILON CHI w Collegu dla wybitnych studentów w 1993 (USA) oraz tytuł Vir Bonus nadany przez Stowarzyszenie Jana Karskiego.

 

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Jej patron ks. Indrzejczyk był wiceprzewodniczącym PRChiŻ, zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.

Nagrodę przyznaje Polska Rada Chrześcijan i Żydów na wniosek kapituły, której przewodniczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz współprzewodniczący PRChiŻ. Dotychczasowymi laureatami byli ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna (2012) i ks. Marian Bronikowski z Sieradza (2013).\

 

źródło: e-KAI