Pierwsze zajęcia ABC judaizmu

W niedzielę, 28 października, rozpoczęliśmy wykłady studium „ABC” judaizmu. W zajęciach uczestniczyło ok. 60 osób, a odbywały się one jednocześnie w dwóch grupach.
 
Słuchacze pierwszego roku poznawali podstawy wiary żydowskiej z rabinem Łodzi Dawidem Szychowskim, który oparł swój wykład na filarach judaizmu wyróżnionych przez Filona z Aleksandrii.
 
Z kolei uczestnicy kursu zaawansowanego wraz z kantorem i działaczem zydowskim Symchą Kellerem pochylali się nad tekstami Tory i mędrców żydowskich, wspólnie nad nimi dyskutując zgodnie z pielęgnowaną w jesziwach tradycją chawruty: wspólnego studiowania.