Początki

d

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku jako kontynuacja Obywatelskiego Stowarzyszenia „Pamięć – Dialog – Pojednanie”.


Przedstawiając historię działalności Stowarzyszenia, należy jednak cofnąć się do września 2004 roku. Wówczas to jedna z kieleckich szkół (gimnazjum nr 4) przyjęła imię Jana Karskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyło szereg doniosłych uroczystości poświęconych pamięci tego wybitnego Polaka.

I choć działo się to pół roku przed formalną rejestracją Stowarzyszenia, wydarzenia tamte śmiało wiązać należy z jego działalnością. Nie tylko z uwagi na fakt, że jednym z ich głównych organizatorów był Bogdan Białek, twórca, prezes i główny animator działań Stowarzyszenia.

 

Wówczas bowiem zrodził się pomysł, aby postać Jana Karskiego zagościła w Kielcach na dobre. Aby imię legendarnego kuriera stało się dla kielczan nie tylko znane, ale by było też czytelnym synonimem działań, które zmieniają ich miasto. Zmieniają w znaczeniu, o którym mówił w Kielcach we wrześniu 2004 roku Marek Edelman, wspominając swój poprzedni pobyt w tym mieście 5 lipca 1946 roku. Kielce to teraz inne, lepsze miasto – mówił w Kieleckim Centrum Kultury do licznie zgromadzonej młodzieży.

 

 

Ta zmiana to efekt ciężkiej, prowadzonej przez lata pracy. Pracy, do której nigdy nie było wielu chętnych, wielu zaś było niechętnych tym, którzy byli chętni. Ale praca tych niewielu zaczęła przynosić efekty. I tych, których było niewielu stało się jakby trochę więcej, a tych, których było wielu stało się jakby trochę mniej. I to dostrzegł Marek Edelman. Trzeba jednak pamiętać, że lepsze nie musi oznaczać dobre. Tym bardziej najlepsze.Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego powstało po to, aby tych, których jest więcej było jeszcze więcej, a tych, których jest mniej było jeszcze mniej. Żeby nie było ich wcale. I żeby lepsze oznaczało dobre. A może najlepsze.