Poezja Rumiego w Instytucie Dialogu

koncet male

– Piękny wieczór mówiący o tym, że myśl ludzka i talent jest ponad wszelkimi podziałami: rasy, wyznania, epoki, języka. Na takiej płaszczyźnie dopiero rozpocząć się może dziś rozmowa o pokoju, o godności ludzkiej – podsumowała spotkanie w ramach „Nocy zaślubin Rumiego” jedna z jego uczestniczek.

 

„Noc zaślubin Rumiego” obchodzona jest co roku 17. grudnia w Konyi, w Turcji, i wśród miłośników jego poezji na całym świecie w rocznicę jego „zaślubin z wiecznością”. Także w Polsce spotkania z muzyką i poezją Rumiego organizowane są od wielu lat, tym roku po raz pierwszy odbyło się ono w Kielcach w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego.

 

Wprowadzenie do mistycznej poezji Rumiego wygłosił szajch Andrzej Ahmed Saramowicz, założyciel i nauczyciel medytacji w Szkole Nauk Sufich w Polsce. Stwierdził on, że „Masnawi” – monumentalne dzieło Rumiego jest uznawane za jedno z największych arcydzieł literatury światowej i najważniejszy po „Koranie” tekst mistyczny islamu.

 

– Naszym celem jest, aby przez kolejne lata całość tego ogromnego dzieła ukazała się w języku polskim. Będzie to pierwszy kompletny przekład „Masnawi”, który ukaże się w Polsce, a jednocześnie przekład w pełni poetycki, co jest rzeczą unikalną w skali światowej – zapowiedział Saramowicz.

 

Natomiast Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego wyjaśniał: – Pamiętamy niedawny apel papieża Franciszka, że konieczne jest kontynuowanie dialogu z islamem. Naszym zdaniem, kontynuacja ta powinna być wbrew temu, co się aktualnie dzieje na świecie, czyli inwazji Państwa Islamskiego i jego fundamentalistów oraz wzrostu, niestety, islamofobii. Oddzielmy towarzyszące temu wydarzenia polityczne od dialogu międzyreligijnego i duchowego. Konieczne jest otwarcie się na spotkania z ludźmi, bo to daje nam nadzieją na pokój, a nie na eskalację wzajemnej nienawiści.

 

Podczas spotkania fragmenty utworów z dzieła „Masnawi” recytował Bohdan Gumowski, a całość dopełnił koncert duetu Sol et Luna (Saba Krasoczko i Mieczysław Litwiński).