Pomóż zmieniać świat! Przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie. [video]

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego od 12 lat realizuje misję swojego patrona wyrażoną w przesłaniu, że „uczynienie świata lepszym jest możliwe, a zaniechanie naprawy i obojętność na zło jest zbrodnią i grzechem”. Organizujemy dziesiątki warsztatów antydyskryminacyjnych i zajęć dla młodzieży i wychowawców. Ubiegły rok pozwolił nam na przeprowadzenie wielu działań związanych z edukacją, upamiętnianiem oraz budowaniem dialogu polsko-żydowskiego w miejscu, które jest szczególnie naznaczone wydarzeniami z 4 lipca 1946 roku.

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego odwiedziło kilka tysięcy młodych i starszych mieszkańców naszego miasta oraz wielu gości z zagranicy. Codziennie  udostępniamy stałą wystawę o pogromie kieleckim „Wspomnijcie na minione dni”, której  towarzyszy specjalna przestrzeń wyciszenia i refleksji –„Pokój Błogosławieństw”.
Zmieniamy nasze miasto, zmieniamy siebie i innych. Kielce stają się miastem pokoju. Naszą misję realizujemy ponad podziałami politycznymi, narodowościowymi, religijnymi czy towarzyskimi.
Nasza służba rodzi się z uznania wartości każdego człowieka i jest wyrazem troski o zachowanie jego godności. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu i ofiarności Darczyńców i Przyjaciół Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego