Portrety sprawiedliwych

Zajęcia dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są zaplanowane na dwie jednostki lekcyjne. Tematy poruszane podczas zajęć mogą pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności analizy historycznej, krytycznego myślenia, a także analizowania sytuacji wymagających podjęcia trudnych decyzji i wskazywania ich konsekwencji. Lekcje stanowić mogą doskonałą okazję do budowania wśród uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich.