Prezes Bogdan Białek zasadził w Padwie Drzewo Pamięci Jana Karskiego

1

Padwa to północnowłoskie miasto, w którym pod koniec lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęto realizację projektu budowy Ogrodu Sprawiedliwych Świata. Miejsce to ma upamiętniać ludzi, którzy nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo byli w stanie zdobyć się na odwagę ratowania tych, których Historia XX stulecia skazała na unicestwienie – Bośniaków, Ormian, Żydów i Rwandyjczyków. Nazwa tego ogrodu zadumy nawiązuje do przyznawanego przez jerozolimski Instytut Yad Vashen medalu osobom pomagającym Żydom w czasie II wojny światowej.

 

Jedną z nich była Irena Sendler – dzięki jej odwadze i zaangażowaniu ponad 2000 najmłodszych 5mieszkańców warszawskiego getta zostało uchronionych przed Zagładą.

Zgodnie z zamysłem twórców Ogrodu – władz miejskich Padwy – sadzone w nim drzewa stanowić mają żywe pomniki upamiętniających je osób.

 

2Pierwsze drzewa  pojawiły się tam w październiku 2008 roku – odtąd miesiąc ten jest  porą, kiedy w Ogrodzie sadzone są kolejne. Tak stało się w roku 2009 oraz ostatniej jesieni.  17 października 2010 do Padwy przybyła Pani Janina Zgrzembska – córka 3zmarłej przed dwoma laty Ireny Sendlerowej. Towarzyszył jej Prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek.

 

Oboje posadzili drzewa poświęcone parze polskich bohaterów drugiej wojny światowej – Irenie Sendlerowej – jej córka, Janowi Karskiemu – Prezes Stowarzyszenia jego imienia. Należy zaznaczyć, że do wydarzenia tego nie doszłoby, gdyby nie wielomiesięczny trud i starania dwóch mieszkających w Padwie Polek – Pani Ireny Czopek oraz Pani Dr Ewy Piancentile.

 

4Posadzone zostały również inne drzewa – poświęcone między innymi Hrantowi Dinkowi oraz Mbaye’mu Digane.

 

W  ramach uroczystości w miejscowej szkole odbyło się również spotkanie młodzieży z gośćmi z Polski. Około tysiąca uczniów wysłuchało opowieści Pani Janiny Zgrzembskiej oraz Bogdana Białka.