Prof. Gadacz Pro Memoria Jana Karskiego

t.gadaczmale

Kilkadziesiąt osób wysłuchało wykładu prof. Tadeusza Gadacza pt. „Kryzys człowieczeństwa europejskiego”. Było to kolejne z wydarzeń odbywających się w ramach rozpoczętych w niedzielę Drugich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich TIKKUN – NAPRAWA Kielce 2012.

 

Wśród słuchaczy znaleźli się między innymi wykładowcy kieleckich uczelni, księża oraz studenci. Rozpoczynając spotkanie, prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek przypomniał sylwetkę Jana Karskiego – człowieka, który w straszliwych czasach II wojny światowej potrafił z olbrzymią odwagą i determinacją przeciwstawiać się złu jako nieugięty strażnik humanistycznych wartości.

 

Następnie Andrzej Białek przybliżył postać i dorobek prelegenta:  – Prof. Gadacz jest wybitnym filozofem i teologiem i jak sam często podkreśla, uczniem ks. profesora Józefa Tischnera.

 

Chciałbym wskazać na trzy zasadnicze powody konieczności dopełnienia wolności przez odpowiedzialność. Jako ludzie nie możemy być obojętni na głód w Afryce, eksterminację ludności czy polityczne prześladowania. Nie możemy także dlatego, ponieważ o tym wiemy, w przeciwieństwie np. do tych krajów i obywateli, którzy po II wojnie światowej twierdzili, że nie wiedzieli co działo się w Oświęcimiu – mówił podczas wykładu prof. Gadacz.

 

My wiemy. Co prawda mamy w Hadze trybunał odpowiedzialności. Ten jednak sądzi tylko za zbrodnie. Nie może sądzić za zaniechania i obojętność – kontunuował filozof, po chwili dodając: – Nie możemy nie być odpowiedzialni, gdyż gospodarka i życie społeczne tworzy obecnie globalny system. Nie da się w nim oddzielić ekonomii, zdrowia, nauki, kultury, kondycji życia ludzi starych i młodych pokoleń, a nawet poszczególnych krajów. Nieodpowiedzialność w jednym z elementów systemu pociąga za sobą jednocześnie kryzys w innym z jego elementów.

 

Wykład wzbudził żywe zainteresowanie słuchaczy czego najlepszych dowodem była ilość pytań skierowana do profesora po zakończeniu prelekcji.

 

Pełny zapis wykładu profesora Tadeusza Gadacza ukaże się w marcowym numerze „Charakterów”.