„Psychologia Okrągłego Stołu”

Premiera książki pod tym samym tytułem, zawierającej zapis rozmów pomiędzy ludźmi zaangażowanymi bezpośrednio i pośrednio w Okrągły Stół oraz komentatorów prezentujących różne punkty widzenia: psychologiczny, historyczny i społeczny. Wspólnym tematem tych dialogów jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy doświadczenia Okrągłego Stołu nauczyły nas czegoś, co może być ważne dla rozwiązywania przyszłych konfliktów, uważanych przez specjalistów za nierozwiązywalne? Prof. Adam Leszczyński, redaktor „Krytyki Politycznej” poprowadził w Instytucie rozmowę z dwoma uczestnikami utrwalonych w książce dyskusji: prof. Januszem Grzelakiem, wiceministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który w czasie Okrągłego Stołu był wiceprzewodniczącym zespołu do spraw oświaty i nauki z ramienia strony opozycyjnej, i prof. Januszem Reykowskim, który z ramienia Biura Politycznego PZPR przewodniczył zespołowi ds. reform politycznych.