Publikacje

Książki wydane przez Stowarzyszenie


na_rozkaz_sercamaleNa rozkaz serca

wyd. 2005

WIĘCEJ O KSIĄŻCE

 

Gdy po prawie pięćdziesięciu latach wróciłem do moich Gór Świętokrzyskich, do Kielc, zdążyłem jeszcze spotkać wielu moich dawnych przyjaciół i znajomych. To była niejako podróż w głąb czasu. Miałem wtedy szczęście, ponieważ poznałem ówczesnego redaktora „Gazety Wyborczej” w Kielcach – Bogdana Białka. Dzięki niemu nie tylko odnalazłem ludzi i miejsca z przeszłości, ale wszedłem w życie współczesnych Kielc. Dziękuję, Bogdanie, za wieloletnią prawdziwą przyjaźń dla mnie i dla Zbyszki.

 

Dziękuję Eli Anderman za troskę i serce, za cierpliwość w spisywaniu naszych wspomnień, Jagodzie Jermak, sąsiadce zza płotu, za pomoc w segregowaniu zbieranych przez lata zapisków. Dziękuję wszystkim przyjaciołom z Klubu Alfa.

 

Szczególnie chciałbym podziękować Joli Białek, która z różnych artykułów, nagrań, zapisków, rozmów stworzyła tę książkę, która całym sercem weszła w świat naszych wspomnień i zostawiła w nim cząstkę siebie.

 

Dziękuję załodze „Charakterów” za jej oddanie i życzliwość w pracy nad książką. Wszystkim jestem bardzo wdzięczny.

Henryk Pawelec

CZYTAJ WIĘCEJ

 

lgmaleListy z Getta

wyd. 2007

WIĘCEJ O KSIĄŻCE

 

„Listy z getta” to książka wydana w 2007 roku w związku z przypadającą w sierpniu 65. rocznicą likwidacji kieleckiego getta i odsłonięciem upamiętniającego to wydarzenie pomnika Menora (26 sierpnia 2007 r.)


Kilkadziesiąt cudem ocalałych w wojennej zawierusze kart pocztowych, listów i fotografii, to dziś jedyny materialny ślad po żyjących w Kielcach przed wojną członkach rodziny Goldszajdów. Hanka Goldszajd – autorka większości listów, jej matka Rywka, ojciec Jakub i brat Cham nie przeżyli zagłady. Wywiezieni z kieleckiego getta, zginęli w Treblince.

 

Listy pisane przez Hankę do brata Aby, siostry Sury i szwagra Herszla, zesłanych do kopalni na Syberię, przetrwały, przywiezione najpierw spod Czelabińska do Polski, a potem zabrane na emigrację do Izraela. Te listy, wysłane z okupowanych Kielc przez żydowską dziewczynkę, to dzisiaj także bezcenny dokument – świadectwo pierwszych lat okupacji, czasu stale pogarszających się warunków życia kieleckich Żydów, narastających represji, ograniczania wolności osobistej.

 

To świadectwo tym cenniejsze, że dokumentów i wspomnień tych, którzy przeżyli kieleckie getto, nie zachowało się zbyt wiele.(...) Ich prosta z pozoru treść poraża tym bardziej, gdy uświadomimy sobie, że prawda czasu okupacji i okrucieństwa wojny ukryta jest w nich nie tylko przed niemiecką cenzurą, ale i przed najbliższymi, których cierpiący w okupowanych Kielcach nie chcieli dodatkowo martwić swoim losem. Hanka pisze tylko tyle, ile można było napisać.

 

Goldszajdowie, wyrzuceni z domu przy Focha, zamieszkali najpierw na Staszica 12, a potem – znów wyrzuceni, podobnie jak ich żydowscy sąsiedzi – znaleźli się na poddaszu domu przy ulicy Nowy Świat pod numerem 15. Stąd były wysyłane listy na Syberię. 1 kwietnia 1941 roku dom ten znalazł się na terenie getta. Jako jeden z ostatnich ocalałych z dawnego getta, istnieje do dziś.(...) Nie wiemy dokładnie, kiedy zginęli Hanka, Cham, Jakub i Rywka Goldszajdowie. Pozostały po nich tylko listy i fotografie. Dzięki tym listom i fotografiom Hanka, Cham, Jakub i Rywka Goldszajdowie nie są dziś bezimiennymi ofiarami zagłady.

 

CZYTAJ WIĘCEJ                                                                  Marek Maciągowski