Rekolekcje Tischnerowskie i wernisaż wystawy „Sicut Cercus. obrazy duszy”

Re-kolekcjami Tischnerowskimi, głoszonymi przez ks. Jacka Prusaka i wernisażem wystawy „Sicut Cervus. Obrazy Duszy” o. Tomasza Biłki OP rozpoczęliśmy we wtorek, 21 marca, II Kieleckie Dni Tischnerowskie. 

– Tischner jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Wydaje się, że pojawiły się nowe nazwiska, nowe idee, nowe komentarze, ale wersja Tischnerowska jest wciąż aktualna. Jego namysł nad wolnością, nad sprawiedliwością, nad solidarnością, nad odpowiedzialnością: nad tymi elementarnymi pojęciami życia społecznego, narodowego, jest nadal aktualny. Do tego będziemy wracać: i do myśli Tischnerowskiej i do myśli inspirowanej Tischnerem. – powiedział Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, otwierając tegoroczną edycję Kieleckich Dni Tischnerowskich.

Pierwszy gość, ks. Jacek Prusak, skupił się na Jezusowych błogosławieństwach z Kazania na Górze. Znany jezuita, teolog i psychoterapeuta pokazał, jak, na różne sposoby, próbujemy odebrać ostrość tej mowie Jezusa. – Nam się wydaje, że jak Chrystus zostawił przykazanie miłości Boga i bliźniego, to wszystko to upraszcza i wszystko załatwia. To wszystko upraszcza, ale nie wszystko rozwiązuje – mówił kaznodzieja.

Krótka dyskusja po konferencji skoncentrowała się na pokorze, z jaką musimy przyznać się przed sobą, że nie żyjemy zgodnie z Kazaniem na Górze, choć nie oznacza ona, że możemy zrezygnować ze stawiania sobie tego tekstu jako ideału, do którego dążymy.

Po rekolekcjach odbył się wernisaż wystawy „Sicut cervus. Obrazy duszy”, prezentującej obrazy dominikanina, o. Tomasza Biłki. O. Tomasz opowiedział o tym, czym jest dla niego malarstwo oraz przybliżył historię obrazów, które można oglądać na wystawie.

Tych, którzy nie byli na wernisażu, zapraszamy do obejrzenia wystawy, dostępnej w godzinach otwarcia wystawy stałej „Wspomnijcie na minione dni”, a więc od poniedziałku do piątku, od 12.00 do 16.30. Kolejne wydarzenie w ramach Dni Tischnerowskich, monodram w wykonaniu doskonałego aktora, Jerzego Treli, już w czwartek.

Po rekolekcjach odbył się wernisaż wystawy „Sicut cervus. Obrazy duszy”, prezentującej obrazy dominikanina, o. Tomasza Biłki. O. Tomasz opowiedział o tym, czym jest dla niego malarstwo oraz przybliżył historię obrazów, które można oglądać na wystawie.

Tych, którzy nie byli na wernisażu, zapraszamy do obejrzenia wystawy, dostępnej w godzinach otwarcia wystawy stałej „Wspomnijcie na minione dni”, a więc od poniedziałku do piątku, od 12.00 do 16.30. Kolejne wydarzenie w ramach Dni Tischnerowskich, monodram w wykonaniu doskonałego aktora, Jerzego Treli, już w czwartek.