RODO – informacja dla adresatów naszych newsletterów

Szanowni Państwo, w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Państwa o następujących faktach związanych z posiadaniem przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w czasie wizyty w Instytucie Kultury Spotkania w Kielcach, lub poprzez stronę internetową, jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Planty 7. Jesteśmy wpisani do KRS pod nr 0000230415.

2) Posiadane przez nas dane osobowe to adres e-mail, imię, nazwisko, oraz – jeśli byli Państwo zainteresowani powiadomieniami przez sms – numer telefonu.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu powiadamiania o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przekazywania informacji o naszych działaniach drogą mailową.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Żądanie, podobnie jak wypisanie z newslettera, jest możliwe w każdej chwili, poprzez przesłanie informacji o tym fakcie na adres biuro@jankarski.org.pl.

6) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem, a dostawca usługi hostingu zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami prawa.

7) Gdyby uznał Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

8) Dane będą przetwarzane bezterminowo, do czasu wyrażenia żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy.

Cieszymy się, że możemy informować Państwa o wszystkim, co dzieje się w naszym Instytucie.
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego