Rok Korczakowski

rok_korczaka

Trwają próby do spektaklu „Poczta” według Rabindranatha Tagore – przygotowywanego z inicjatywy Stowarzyszenia im. Jana Karskiego przez dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chara” w Kielcach – w ramach wydarzeń Roku Korczaka i jako upamiętnienie 70. rocznicy zagłady Żydów z kieleckiego getta.

 
Rok 2012 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci Doktora i 100. rocznicę założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.

„Ten wielki człowiek dowodził, że dziecko jest osobą, jest człowiekiem, a nie zadatkiem na człowieka. Jest człowiekiem tu i teraz. Ma swoją godność oraz ma swoje prawa. Ma swoje obywatelskie miejsce w rodzinie, w społeczności lokalnej, w społeczeństwie” – napisał w swoim oświadczeniu inicjator Roku Korczaka rzecznik praw dziecka Marek Michalak.  

 

W Roku Korczaka jako upamiętnienie 70. rocznicy zagłady Żydów z kieleckiego getta, która miała miejsce między 20 a 24 sierpnia 1942 roku, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego realizuje projekt, w ramach którego odbędzie się m.in. spektakl „Poczta” według Rabindranatha Tagore.

Tę sztukę Stary Doktor przygotował na kilka dni przed deportacją do Treblinki. „Poczta” według Rabindranatha Tagore dla Korczaka stała się idealnym tekstem, który pomoże dzieciom zrozumieć istotę umierania. Premiera dla wąskiego grona publiczności odbyła się w kwietniu 1942 roku, ale przedstawienie „otwarte” zagrano 18 lipca, cztery dni przed rozpoczęciem zagłady warszawskiego getta – w sierpniu Dom Sierot Janusza Korczaka przestał istnieć, a jego wychowankowie zostali wywiezieniu do Treblinki…

Premiera przedstawienia, które przygotowywane jest we współpracy z dziećmi z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chara” w Kielcach, planowana jest na 12 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Ściegiennego 2.  
Adaptację tekstu przygotowali Artur Hofman i Bohdan Gumowski, za reżyserię odpowiada Bohdan Gumowski, a za przygotowanie sceniczne Jolanta Białek.

Szczegóły na temat spektaklu wkrótce.
Więcej o Roku Korczaka