Spotkania rozpoczęte

maks_200

Prapremierowe wykonanie utworu Jerzego Maksymiuka „Lament serc. Kielcom in memoriam” przez orkiestrę pod batutą kompozytora było wydarzeniem rozpoczynającym II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Koncert poprzedziło wręczenie Nagrody im. Hany GoldszajdDawidka Rubinowicza.

Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. Wszystkie miejsca na 300 – osobowej widowni zostały zajęte, dla wielu pozostałych przybyłych trzeba było ustawiać dodatkowe krzesła.

Składający się z 7 części utwór wykonany został przez liczącą 40 osób orkiestrę muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Partię wokalną w języku polskim oraz jidysz zaśpiewała sopranistka Anna Karasińska. Utwór „Lament serca. Kielcom in memoriam” Jerzy Maksymiuk skomponował jako hołd zamordowanym przez Niemców 20 tysiącom kieleckich Żydów, zaś bezpośrednią inspiracją do napisania dzieła był upamiętniający ofiary kieleckiego getta pomnik Menora.

 

Po zakończeniu koncertu orkiestra, ale przede wszytkim kompozytor i dyrygent w jednej osobie otrzymali długotrwałą owację publiczności. Słuchacze zgodnie wyrażali swój podziw i uznanie dla dzieła artysty – pięknego i przejmującego utworu symfonicznego. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu Mistrz oświadczył, że nadal zamierza pracować nad kompozycją – Jerzy Maksymiuk chce wydłużyć czas jej trwania z 30 do 50 minut, oraz rozpisać partyturę na jeszcze większą ilość instrumentów.

 

Natomiast prezydent Kielc Wojciech Lubawski zadeklarował, że w niedługim czasie nagranie utworu zostanie wydane w formie publikacji płytowo-książkowej.


1Koncert poprzedziło wręczenie Nagrody im. Hany GoldszajdDawidka Rubinowicza. Ustanowione przez Stowarzyszenie wyróżnienie, przyznane zostało po raz pierwszy. Nagroda dedykowana jest nauczycielom i wychowawcom ze względu na ich szczególną rolę w krzewieniu postaw akceptacji i otwartości na innych, szacunku i poszanowania ludzkiej godności.

 

2W tym roku otrzymali ją: Dariusz Stępień z VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach (nagroda główna) oraz ks. Jacek Kopeć – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach, Bernadeta Mechelewska i Izabela Kaleta z gimnazjum w Woli Jachowej (złote wyróżnienie). Jak w uzasadnieniu napisali członkowie Kapituły Nagrody laureaci uhonorowani zostali w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie,stan i wszelkie inne różnice,które są pomiędzy ludźmi.

 

3W skład Kapituły Nagrody im. Hany GoldszajdDawidka Rubinowicza wchodzą: prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek, prof. Stanisław Żak oraz Yaacov Kotlicki – prezes Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Izraelu. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ufundowane przez Yaacova Kotlickiego nagrody pieniężne, których suma wyniosła 2 tys. dolarów.

 

ZOBACZ CAŁY PROGRAM SPOTKAŃ           „Echo Dnia” 16 stycznia 2012-01-16

                                                                        „Gazeta Wyborcza” 16 stycznia 2012-01-16

                                                                        Internetowa Telewizja Kielce