Spotkanie z o. Ludwikiem Wiśniewskim

jaka-polskamale

Zapraszamy na spotkanie z o. Ludwikiem Wiśniewskim, które odbędzie się w 5 czerwca w Kieleckim Centrum Kultury (Mała Scena, początek g. 18). Będzie to już kolejne wydarzenie z cyklu „Jaka Polska? Jaki Kościół?”. Spotkanie poprowadzi prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek.

Ludwik Wiśniewski jest dominikaninem, urodził się w 1936 roku. Od kilkudziesięciu lat związany jest z duszpasterstwem akademickim.

 

Na przełomie lat. 60 i 70 pracował w Gdańsku, później w Lublinie – organizował wówczas spotkania młodzieży z katolickimi intelektualistami, między innymi z Tadeuszem Mazowieckiem czy Stefanem Kisielewskim. Od początku współpracował z kształtującą się wtedy w Polsce opozycją demokratyczną – Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1976 roku publicznie krytykował Edwarda Gierka.

 

Odegrał istotną rolę w powstaniu Ruchu Młodej Polski – konserwatywnego antykomunistycznego środowiska z Gdańska skupionego wokół Aleksandra Halla.

 

W stanie wojennym ojciec Wiśniewski organizował pomoc dla osób represjonowanych. W pierwszej połowie lat 90. mieszkał i prowadził działalność duszpasterską w Leningradzie (Petresburgu). W ostatnich latach stało się o o. Wiśniewskim głośno w mediach za sprawą listu, jaki skierował on do nuncjusza apostolskiego abp. Celestina Migliore.

 

W piśmie tym skrytykował między innymi zachowania niektórych biskupów oskarżając ich o antysemityzm i ksenofobię, a zwłaszcza zaangażowanie polityczne po stronie o. Tadeusza Rydzyka.