Spotkanie z okazji 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych

5
       W czwartek 10 czerwca w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach odbyło się spotkanie z okazji 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych oraz objęcia funkcji wojewody przez Józefa Płoskonkę – wywodzącego się z Solidarności pierwszego niekomunistycznego urzędnika na tym stanowisku. Organizatorami spotkania byli prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek, który w latach przełomu zajmował się tworzeniem a następnie rozwijaniem „Gazety Wyborczej” oraz Stanisław Gieroń – jeden z najbliższych współpracowników Płoskonki na początku lat 90. Wśród uczestników uroczystości przeważały osoby, które w tamtych pionierskich czasach z entuzjazmem równym trudowi tworzyły podstawy  polskiej demokracji lokalnej.
Spotkanie rozpoczął Józef Płoskonka (w rządzie Jerzego Buzka pełnił on funkcję wiceministra spraw wewnętrznych odpowiedzialnego za wdrażanie reformy administracyjnej), który wygłosił referat Zarządzanie wspólnym dobrem – dwadzieścia lat doświadczeń. Głos zabrali również Bogdan Białek oraz Stanisław Gieroń. Następnie spotkanie przybrało swobodną formułę – wystąpić mógł każdy z uczestników, który chciał podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami i uwagami.
Uroczystość zakończono lampką wina i drobnym poczęstunkiem.
     
wywiad Józefa Płoskonki dla „Gazety Wyborczej”
3 4