Stan wojenny i po nim


Cena: 20 PLN

szt.

Autor książki, Stanisław Żak, jest literaturoznawcą, historykiem, publicystą, był senatorem I i II kadencji, członek-założyciel Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. W 1980 r. był jednym z organizatorów NZSS Solidarność na WSP w Kielcach, następnie członkiem Komisji Zakładowej. W 1981 r. był też współzałożycielem rozwiązanego w 1983 i reaktywowanego w 1988 r. Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. po  wprowadzeniu stanu wojennego został dwukrotnie internowany, łącznie na około 10 miesięcy.

Stanisław Żak:

Przypomniałem te różne wydarzenia i doświadczenia, niekiedy przykre i poniżające, nie po to, aby kreować się na bohatera. Dotknęły one nie tylko mnie, ale wielu ludzi, których losy potoczyły się niekiedy tragicznie. Chodziło mi raczej o pokazanie pewnych mechanizmów systemu, który sprowadził godność człowieka do zera; który degradował go, odbierając mu prawo głosu, zwłaszcza krytycznego; który żądał bezwzględnego i absolutnego posłuszeństwa, a niepokornych karał represjami, próbował wykluczyć z życia społecznego.

Byłem i nadal jestem szeregowym obywatelem, który traktuje swoje powinności i obowiązki poważnie, bo tak go nauczyli w młodości. Skoro kiedyś dowiedziałem się, że Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, starałem się i staram razem z innymi go realizować.

Nigdy nie mieściło mi się w głowie, że realizacja owego obowiązku wobec ojczyzny może jej zagrażać, bo nie przystaje do narzuconego systemu, do jego rygorystycznych norm i ograniczeń. Słaby jest każdy system, który boi się „kilku myśli, co nie nowe”…